11 DEC 2017

Alcoholslot zal meer toegepast worden in 2018

alcoholslot

Een nieuw wetsontwerp om de verkeersveiligheid te verhogen van justitieminister Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR), werd onlangs goedgekeurd door de ministerraad.  Vanaf begin volgend jaar zouden nieuwe maatregelen van kracht kunnen worden. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het opleggen van een alcoholslot bij bestuurders die dronken reden.

De limieten voor het alcoholslot worden immers aangepast. Bij een hoge concentratie alcohol vanaf 1,8 promille in het bloed, kan in de toekomst een alcoholslot worden opgelegd voor één tot drie jaar. In sommige gevallen zelfs definitief. Hetzelfde gaat op voor recidivisten die voor de tweede keer in drie jaar worden betrapt met een alcoholpercentage van meer dan 1,2 promille.

Deze maatregelen zullen ertoe leiden dat het aantal bestuurders dat een alcoholslot krijgt opgelegd fors zal toenemen. Tot nu toe waren er dat immers slechts een 60-tal per jaar. Dit zou kunnen stijgen tot enkele duizenden.

Wat betekent een alcoholslot?

Wanneer de maatregel van een alcoholslot wordt opgelegd door een rechter, dan moet de bestuurder bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat hij wenst te besturen. Indien een auto is uitgerust met een alcoholslot, dan moet de bestuurder eerst een negatieve blaastest afleggen vooraleer hij zijn auto kan starten. Enkel indien de blaastest een alcoholconcentratie aanwijst van minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed, zal de auto kunnen starten. Gedurende de periode dat iemand tot een alcoholslot veroordeeld is, zal hij bovendien een omkaderingsprogramma moeten volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en de voorwaarden van dat programma naleven.

Zijn strengere straffen voldoende?

Er komen verder ook strengere straffen voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, en voor vluchtmisdrijf en recidive.

Maar hogere boetes alleen zijn geen wondermiddel. Mobiliteitsexpert Johan De Mol (UGent) stelt dat een hogere pakkans, vooral bij dronken rijden, het belangrijkste is om meer effect op te leveren. De Mol: "België heeft een enorme achterstand op andere landen, zoals Nederland. Zolang men de indruk heeft dat men straffeloos kan blijven drinken en rijden, zullen strengere straffen enkel effect hebben bij de 'gecontroleerden'. Te veel dronken chauffeurs komen geen controle tegen. We hebben dus nog een enorme weg af te leggen.".

Alle nieuwsberichten