11 APR 2017

Breindebaas app

breindebaas app

Het Nederlandse Tactus Verslavingszorg ontwikkelde de 'Breindebaas-app'. Een mobiele toepassing gebaseerd op ‘Cognitive bias modification’ (CBM), een vorm van online therapie die je brein traint om aangeleerde denkpatronen te doorbreken.

Het gaat eigenlijk om een her-training van je hersenen en denkpatronen. Ons gedrag wordt immers niet enkel bepaald door bewust nadenken, maar ook door onbewuste processen. Het doel van de training is om onbewuste processen, die een alcoholverslaving in stand houden, te doorbreken door herhaaldelijk te oefenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt deze methode te kunnen bijdragen aan het verminderen van herval in drinken, wanneer ze gecombineerd wordt met een 'klassieke' verslavingstherapie. Met 'klassieke' therapie bedoelen we vormen van begeleiding die zich richten op motivatie en het bewuste gedrag, zoals het leren omgaan met risicosituaties en het aanleren van nieuwe gewoontes.

Tot nu toe werd de methode toegepast via een programma op een computer. Nu is er dus een mobiele versie.

Hoe gaat de her-training in zijn werk?

Deelnemers krijgen tijdens de training foto’s te zien van alcoholische en niet-alcoholische drankjes. Met een 'swipe-beweging' kunnen foto’s naar de deelnemer toegehaald of weggeduwd worden. Het is de bedoeling om de niet-alcoholische naar zich toe te halen. Maar zodra er een alcoholisch drankje verschijnt is de opdracht om de foto van zich weg te swipen, die dan in de verte verdwijnt.

Een deelnemer zou minimaal 6 sessie van 100 swipes moeten uitvoeren, verspreid over enkele weken (2 à 3 sessies per week).

Momenteel vindt onderzoek plaats om na te gaan of de mobiele versie van deze methode evenveel effect heeft als de versie op een gewone computer. De eerste resultaten worden in de loop van de zomer verwacht.

breindebaas app

De app zelf proberen?

Om de app te kunnen downloaden is minimaal iOs versie 8 of Android versie 4.3 nodig.

Installeer de app en voeg dan deze toegangscode in: 0298

Meer info:

Alle nieuwsberichten