05 MAA 2013

Jongeren drinken minder

De laatste leerlingenbevraging door de VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) toont aan dat jongeren minder, voor vooral later beginnen met het drinken van alcohol. Minder dan de helft van de 12 tot 14 jarigen heeft al alcohol gedronken en slechts 3,7 procent doet dat regelmatig. Ter vergelijking: tien jaar geleden bedroegen die cijfers respectievelijk 78,2 en 10,7 procent.

Van de 17-18 jarigen heeft al 92,1 procent ooit alcohol gedronken en drinkt 40,5 procent het regelmatig. Ook dit blijkt een daling in vergelijking met tien jaar geleden (95 en 50,5 procent), maar minder uitgesproken.

Marijs Geirnaaert van de VAD in De Standaard: "Het wil wel zeggen dat jongeren later beginnen met alcohol drinken, en dat is dankzij de jarenlange informatiecampagnes dat alcohol drinken op jonge leeftijd risico's inhoudt. Jongeren zijn vatbaarder voor de negatieve effecten van alcohol, en bovendien is het bewezen dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt. Vroeger werd het eerste glas gedronken naar aanleiding van de plechtige communie, maar ouders hebben nu toch wel door dat dat niet zo'n goed idee is."

Lees het volledige persbericht over deze leerlingenbevraging

Alle nieuwsberichten