03 SEP 2019

Onderzoek binge drinking

binge drinken

‘Stuurloos’ (S62743): Een onderzoek naar binge eating en binge drinking.

Dit doctoraatsproject concentreert zich op binge eating en binge drinking gedrag bij bulimia nervosa en het problematisch gebruik van alcohol. Dit zijn twee apart gediagnostiseerde aandoeningen met gelijkaardig bingegedrag op vlak van voedsel- en alcoholconsumptie. Een belangrijk overlappend probleem is het hoog hervalrisico na een geslaagde behandeling wat zorgt voor een hoge persoonlijke en sociale impact. Daarom is het belangrijk om de onderliggende risicofactoren te verstaan.

Om dit te verwezenlijken zal ons project gedurende 1 jaar patiënten en gezonde controles volgen. Op bepaalde momenten zal er gepeild worden naar de beleving van deelnemers met behulp van elektronisch in te vullen vragenlijsten. Tegelijkertijd zullen we bij een groep participanten PET/MR of fMRI gebruiken om hersenfuncties die een rol spelen in het gedrag te bestuderen.

Deze individuele aanpak is een grote stap voorwaarts in het onderzoeksveld aangezien voorgaande studies zich vooral toespitsten op statische vragenlijsten of taken, in een lab, tijdens een specifiek tijdspunt. Meer nog, door het toevoegen van innovatieve beeldvorming, gecombineerd met realtime dataverzameling, kunnen we hersenfuncties verstaan in een individuele context. Dit is nodig, aangezien uitlokkende factoren verschillen van persoon tot persoon en van hersenen tot hersenen. Deze kennis van de uitlokkende factoren zal een verdere ontwikkeling van nieuwe behandelingen mogelijk maken.

Ben je geïnterreseerd? Neem dan persoonlijk of via de huisarts contact op met s1408724363t1992761485u2001827645u561916052r1856079637l1148478141o1598846873o1853904049s1661931393@1487507310k1797723299u1258326235l1849853151e274740424u1926596427v452780661e982833399n91281566.380453292b1694471801e1247422576 of 016340481.
Een redelijke vergoeding is voorzien.
Deze studie is goedgekeurd door de ethische commissie onderzoek UZ Leuven

Alle nieuwsberichten