Terug

Alcohol en verkeer

Rijden onder invloed van alcohol blijft één van de voornaamste veiligheidsproblemen in het verkeer. In België alleen al speelt alcohol elk jaar een rol in meer dan 4000 letselongevallen, waarbij meer dan 1.000 doden en zwaargewonden en nagenoeg 6000 slachtoffers vallen¹. Bij 50% van de dodelijke ongevallen is alcohol in het spel.
¹ Bron: Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid

alcohol verkeer

 • Alcoholgebruik heeft door zijn verdovende werking een sterk effect op de rijvaardigheid:
  • je reageert trager
  • de concentratie vermindert
  • het zicht neemt af ("tunnelzicht", waardoor minder overzicht)
  • je inschattingsvermogen vermindert
 • Bovendien brengt alcohol je gemakkelijk in een overmoedige stemming, waardoor je meer risico's gaat nemen en je rijstijl agressiever kan worden.
 • Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5‰ loop je 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval (met 0,8‰ is dit 4,5 keer zoveel, met 1,5‰ 16 keer zoveel!)².
  ² Bron: Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid
 • De verwerking van alcohol door je lichaam is echter afhankelijk van een aantal factoren zoals geslacht, gewicht en de tijd die verstrijkt tussen het eerste glas en het beginnen rijden.
 • Gebruik de alcoholcalculator om je te helpen bij het inschatten van het alcoholgehalte in je bloed na het drinken van alcohol.

Wat zegt de wet?

alcohol verkeer

 • Hoeveel mag je gedronken hebben om nog aan het verkeer te mogen deelnemen? De wettelijke norm werd vastgesteld op 0,5 promille. Dit geldt voor deelname aan het verkeer met gelijk welk voertuig (wagen, motorfiets, brommer, fiets,...).
 • Voor beroepschauffeurs (bestuurders van vrachtwagens, bussen, taxi's, ambulances,...) is de wet sinds 1 januari 2015 strenger geworden. Tijdens het uitoefenen van hun beroep is de alcohollimiet 0,2 promille. Dat betekent dat deze chauffeurs al na het drinken van één glas strafbaar zijn. In feite komt dit dus neer op een nultolerantie. De kleine speling van 0,2 promille is voorzien voor situaties zoals het eten van bepaalde gerechten die een kleine hoeveelheid alcohol bevatten.

Meer info

Terug