Terug

Als je ouder drinkt of drugs gebruikt

druglijn grip

De DrugLijn lanceerde een zelfhulpmodule voor kinderen van ouders met alcohol- of drugproblemen. Kinderen ervaren vaak een hoge drempel om met vragen, gevoelens en bezorgdheden over mama of papa naar buiten te komen. Daarom werd de online zelfhulptool 'GRIP' ontwikkeld. Deze module zet in op de veerkracht en de beschermende factoren waar kinderen kunnen op terugvallen.

De zelfhulp omvat vijf delen die in zelf gekozen volgorde afgewerkt kunnen worden. Ze omvatten oefeningen die jongeren onder andere laten stilstaan bij hun eigen sterktes, talenten en gevoelens. Daarnaast kan een kennistest beter begrip van alcohol- en drugproblemen bijbrengen. Verder biedt het handvaten om in kaart te brengen welke steunfiguren een jongere rondom zich heeft.

GRIP is gericht op jongeren vanaf de tienerleeftijd of vanaf het moment dat ze in hun ontwikkeling op zoek gaan naar de eigen identiteit en over zichzelf en de thuissituatie beginnen na te denken.

Laagdrempeligheid, maar ook privacy staan voorop. Daarom is het niet nodig om je op de website in te loggen. Om te voorkomen dat wie slechts een paar delen afwerkt daar later niet verder aan kan werken, bestaat de mogelijkheid om na elk deel een unieke link op te slaan of naar zichzelf door te mailen.

Naarmate de onderdelen afwerkt worden, kan er een unieke poster aangemaakt worden op basis van de persoonlijke antwoorden. Die persoonlijke poster kunnen ze achteraf downloaden, printen of via mail naar zichzelf sturen. Dit is niet enkel een stimulans, maar zorgt er ook voor dat er iets ‘tastbaars’ overblijft van de moeite die een jongere doet om met GRIP te werken.

Bezoek GRIP hier: https://www.druglijn.be/grip/kind-van#/

Terug