Introductie

- Info-avond 'Alcohol en geheugenproblemen. Vergeet de familie niet!' Lees meer
- Heeft het zin om 1 maand niet te drinken? Lees meer
- 10% van de Belgen drinkt problematisch... Lees meer
- Nultolerantie voor alcohol in het verkeer? Lees meer
- Alcoholhulp verder gefinancierd met Vlaamse middelen Lees meer
- Nultolerantie voor alcohol in het verkeer? Lees meer
- 'Ouder worden en alcohol', een campagne van De DrugLijn - Lees meer
- Minister Vandeurzen over de Vlaamse verslavingszorg - Lees meer
- Begeleiding bij een CGG combineren met Alcoholhulp - Lees meer
- Website 'slimkicken.be' preventie bij verstandelijke beperking - Lees meer
- De rol van gedachten en verwachtingen -
Lees meer
- Brochure: Geneesmiddelen en alcohol - Lees meer
- Franstalige versie van Alcoholhulp - www.aide-alcool.be

Er bestaan veel verschillende meningen over alcohol. Op dit informatieve gedeelte van de website willen we iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar mening te toetsen aan enkele feiten. Soms zijn deze feiten duidelijk en glashelder, soms vragen ze nuancering bij de interpretatie.

Iedereen die alcohol drinkt heeft hierbij bepaalde gewoontes. Sommigen drinken elke dag. Anderen alleen in het weekend. Weer anderen als ze zich gespannen of eenzaam voelen. Gewoontes kunnen echter een eigen leven gaan leiden...

Om allerlei redenen kunnen mensen 'te veel' gaan drinken. We gaan er van uit dat problematisch drinken het gevolg is van een gewoontevorming die uit de hand loopt.

Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Er kunnen jaren overheen gaan. Een alcoholprobleem is dus geen kwestie van 'alles of niets'. Het ontwikkelt zich geleidelijk.

Welke informatie kan je hier vinden ?

Omgaan met alcohol

Op het forum kan je ervaringen rond alcohol uitwisselen.

Problematisch drinken

Op het forum kan je ervaringen rond alcohol uitwisselen.

Deze website is een intitiatief van de professionele alcohol- en drughulpverlening en wordt gefinancierd door de federale overheid. Zie ook: Over ons »

Terug naar boven

 

Share:

druglijn advies

Share: