Psychische effecten van alcohol

Over het algemeen heeft alcohol een verdovende, dempende werking en wordt daarom dikwijls gebruikt als hulpmiddel bij een 'sombere stemming' of bij psychische klachten. Alcohol helpt meestal op korte termijn, maar is dikwijls nadelig op lange termijn. Zeker wanneer het systematisch gebruikt wordt om klachten te verhelpen.
Hieronder vind je informatie over: alcohol en depressie, angst, agressie en impulsiviteit, vergeetachtigheid, slaap, psychose.

De effecten en risico's van langdurig overmatig drinken vind je bij:
Risico's van overmatig drinken »

Alcohol en depressie

 • Alcohol lijkt depressieve gevoelens te onderdrukken. Je kan problemen gemakkelijker van je afzetten, je lijkt ze minder te "voelen". Ook hier zit je echter weer met het tijdelijke effect. De echte reden wordt immers niet aangepakt, er wordt enkel verdoofd.
 • Bovendien zal op langere termijn het omgekeerde effect zich voordoen: alcohol zal de depressieve gevoelens versterken en zelfs uitlokken.
 • Gewoonlijk klaart deze depressie op als je stopt met drinken. Houdt de depressie na het stoppen met drinken toch aan, dan kan een medicamenteuze en therapeutische behandeling aangewezen zijn.
 • Lees meer over alcohol en depressie »

alcohol depressie

Alcohol en angst

 • Angst is onderdeel van ons leven en beschermt ons in bedreigende situaties.
 • Soms kan angst echter zo overheersend worden, dat alcohol omwille van zijn verdovende werking, al is het maar tijdelijk, een oplossing lijkt. Toch lost het op langere termijn niets op, maar werkt het integendeel destabiliserend. Je geraakt uit je evenwicht. De angst zal daardoor weer gaan toenemen.
 • Een betere manier is je angsten aan te pakken. Dikwijls is het ook aangewezen angstwekkende situaties niet steeds te vermijden, maar ermee te leren omgaan. Desnoods kan je beroep doen op professionele hulp.

Alcohol, agressie en impulsiviteit

 • Alcohol werkt niet alleen verdovend, maar ook ontremmend. Vandaar dat onder invloed van alcohol gevoelens dikwijls sneller en heftiger geuit worden. Ook agressieve gevoelens zullen sneller geuit worden, en gemakkelijker uitlopen op fysieke agressie. Kleine irritaties kunnen dan uitgroeien tot agressieve uitbarstingen.
 • Bij zeer veel conflicten die uitlopen op geweld, is er alcohol in het spel. Zoals bij huiselijk geweld, caféruzies, verkeersagressie, 'hooliganisme' en het zogenaamde 'zinloze geweld'.
 • Als je snel agressief wordt wanneer je alcohol gedronken hebt, dan heb je een extra reden om je alcoholgebruik te matigen. Voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
 • Meer over alcohol, impulsiviteit en agressie »

Alcohol en vergeetachtigheid

 • Alcohol heeft een negatieve invloed op de werking van het geheugen.
 • Dit heeft o.a. te maken met een verminderde opname van vitamine B1 door het lichaam wegens het drinken. Wanneer er een B1 vitamine-tekort ontstaat dan heeft dat o.a. vergeetachtigheid tot gevolg. Vitamine B1(Thiamine) kan door de huisarts voorgeschreven worden om deze symptomen te voorkomen.
 • Lees meer over alcohol en geheugenstoornissen »

Alcohol en slaap

 • 'Een borreltje voor het slapen' wordt wel eens voorgesteld als een goede remedie voor inslaapproblemen. Wanneer het echter systematisch als inslaapmiddel gebruikt wordt, is een belangrijk nadeel dat je steeds meer nodig zal hebben om hetzelfde effect te bekomen.
 • Alcohol benadeelt ook een gezonde slaap. De slaapfases waarin de verwerkingsprocessen in je hersenen plaatsvinden, worden korter.
 • Veel drinken maakt het inslapen dikwijls gemakkelijker, maar de slaap is verstoord en na enkele uren word je terug wakker (typisch rond 3 of 4 uur 's nachts).
 • Inslaapproblemen kan je ook op andere, gezondere manieren aanpakken (slaapritueel, ontspanningsoefeningen,...).

Alcohol en psychose

 • Veel alcoholgebruik is te ontraden bij mensen die last hebben van psychotische opstoten (een toestand van contactverlies met de realiteit die erg beangstigend kan zijn).
 • Extreem alcoholgebruik kan op zich ook leiden tot een 'alcoholpsychose'. Men geraakt dan volkomen verward en kan waandenkbeelden krijgen.
 • Plots stoppen met overmatig drinken kan leiden tot een delirium tremens (met o.a. waanbeelden, bijvoorbeeld 'beestjes zien'). Medische hulp is in deze situatie een absolute noodzaak.
  Zie: Risico's bij plots stoppen »

Terug naar overzicht ^

Meer info over geestelijke gezondheid

Een interessante website is 'Fit in je hoofd'. Deze website is bedoeld om je geestelijke gezondheid te trainen en te verzorgen. Er worden verschillende psychische klachten op een rij gezet en tips gegeven om je mentale welzijn te verbeteren. Test ook hoe fit jouw hoofd is en krijg advies op maat.
www.fitinjehoofd.be

Terug naar boven

 

Share:

druglijn advies

Share: