04 JUN 2020

De effecten van de Coronacrisis op alcoholgebruik

effecten van Coronacrisis op alcoholgebruik

VAD liet onderzoeken hoe de Vlaming tijdens de lockdown met alcohol omging. Voor velen blijft het alcoholgebruik stabiel. Gezien de sluiting van de horeca en het verminderde sociaal contact, betekende dat logischerwijs wel dat er een verschuiving was naar meer thuis drinken. Bij anderen veranderde de gedronken hoeveelheid wel. Aan de ene kant van de schaal is een kwart van de Vlamingen minder gaan drinken, aan de andere kant geeft 21% aan meer gedronken te hebben tijdens de lockdown. Dat cijfer ligt nog hoger bij hoogopgeleiden. Voorts blijkt dat wie meer is gaan drinken, ook vaker met negatieve emoties worstelt. Dat is reden tot bezorgdheid, want het kan een voorbode zijn van problematisch drinken.

Lees alle conclusies van het VAD onderzoek in dit artikel:
https://bit.ly/3eNE4CX

Alle nieuwsberichten