Plots stoppen met drinken

alcoholtest

Jij en alcohol?

Test jezelf hier

Wanneer je na een lange tijd overmatig drinken plots stopt of mindert met drinken dan kan dit ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Zeker wanneer je naast alcohol ook slaap- en kalmeermiddelen gebruikt.

De meest bekende ontwenningsverschijnselen zijn: beven, zweten, onrust en zenuwachtigheid, angst, 'malaise' gevoel, slapeloosheid, misselijkheid en braken.
Meer over ontwenningsverschijnselen

Deze verschijnselen zijn op zich niet gevaarlijk en verdwijnen meestal na 7 tot 10 dagen van onthouding. Na 24 uur zijn de ontwenningsverschijnselen op een hoogtepunt, na drie dagen is het ergste voorbij. Sombere gevoelens en slapeloosheid kunnen echter nog enkele weken aanhouden.

In sommige gevallen treden echter epileptische insulten op of komt een delirium tremens voor. Deze verschijnselen zijn op voorhand niet te voorspellen en kunnen levensbedreigend zijn!

ontwenning-epilepsie-delirium

zelfstandig ontwennen

Indien je na langdurig drinken beslist om zelfstandig te ontwennen (afkicken), hou dan rekening met het volgende:

 • Neem contact op met je huisarts, zodat deze een oogje in het zeil kan houden. Zeker vanaf een dagelijks gebruik vanaf 6 glazen per dag. De huisarts kan eventueel ondersteunende medicatie voorschrijven waardoor de ontwenningsverschijnselen worden afgezwakt en de risico's beperkt.
 • De huisarts kan je ook behandelen voor: maag- en darmklachten, vitamine B-1 tekorten, leverstoornissen, enz. Vooral het toedienen van vitamine B-1 kan van belang zijn om stoornissen in het zenuwstelsel en het geheugen op te vangen of te voorkomen.
  Als je huisarts niet zo vertrouwd is met alcoholproblemen, kan hij altijd beroep doen op advies van een geneesheer of psychiater die verbonden is aan een ambulant centrum (gespecialiseerd in middelenmisbruik) of een ontwenningskliniek.
 • Breng daarnaast iemand uit je omgeving op de hoogte. Mentale ondersteuning kan je best gebruiken!
 • Depressieve gevoelens, lusteloosheid en slaapproblemen kunnen langer aanhouden dan de overige ontwenningsverschijnselen (tot enkele weken).
 • Na het lichamelijk ontwennen, ben je geestelijk nog niet vrij van alcohol. Het psychisch ontwennen kan zeer lang duren! Dikwijls verloopt het in 'vlagen': soms lijk je dagenlang niet aan alcohol te denken, om er dan plots heel veel zin in te krijgen. Geestelijk ontwennen houdt ook steeds in dat je een aantal gewoontepatronen zal moeten doorbreken die je tot drinken aanzetten.
 • Lees meer over hulpverlening bij alcoholproblemen

Epileptische insulten

Door plots te stoppen met overmatig alcoholgebruik kan je een epileptische aanval krijgen. Of je in het verleden al eerder een epileptische aanval hebt gehad of niet speelt hierbij niet echt een rol.

 • Alcoholonthoudingsinsulten doen zich meestal voor tijdens de eerste 10 tot 36 uren na het stoppen met drinken.
 • De kans op epileptische insulten is meestal groter wanneer je alcohol lange tijd gecombineerd hebt met kalmeringsmiddelen.
 • Als je voordien reeds epilepsie had, dan kan je best je neuroloog raadplegen om na te gaan hoe het verder moet. Sommige anti-epileptische middelen gaan sterk in wisselwerking met alcohol en kunnen zelfs giftig zijn in combinatie met alcohol!

Delirium tremens

Een delirium tremens komt meestal niet voor als je nog drinkt, maar manifesteert zich 24 tot 72 uur na het laatste alcoholgebruik. Uitzonderlijk kan het ook voorkomen wanneer je drastisch vermindert met drinken.

Symptomen van een delirium tremens, naast de andere ontwenningsverschijnselen, kunnen zijn:

 • koortsaanvallen,
 • versnelde hartslag,
 • bewustzijnsdaling, tot coma toe,
 • verwardheid,
 • levendige en vaak beangstigende visuele hallucinaties ("beestjes" zien)

Een delirium tremens kan levensbedreigend zijn!

Meer info