Info voor partners

Samenleven met een partner die problematisch drinkt kan zeer moeilijk en emotioneel belastend zijn. Het is mogelijk dat je al geruime tijd signalen opvangt dat je partner een probleem heeft met alcohol, maar het is ook mogelijk dat je het niet opgemerkt hebt, of dat je dacht dat je overdreef...
Lees meer over de signalen van problematisch drinken

Elke partnerrelatie is anders en daarom is het natuurlijk onmogelijk om alle mogelijke problemen en gevolgen hier te beschrijven. Toch enkele aanwijzingen die je in overweging kan nemen:

1. Valkuilen:

valkuilen partners

Is het mijn schuld?

Jezelf voortdurend afvragen of het misschien jouw schuld is dat je partner drinkt, is een veel voorkomende valkuil. Sommige drinkers durven dat immers wel eens beweren. In jullie relatie zijn er ongetwijfeld al spanningen en conflicten geweest, en daar zal jij best ook wel een aandeel in gehad hebben. Maar het is niet jouw schuld dat je partner drinkt. Drinken doet hij of zij zelf, dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Je partner doen stoppen met drinken

Ga er niet van uit dat jij het alcoholprobleem van je partner kan oplossen. Hoe goed je ook je best doet, je kan hem of haar niet 'redden'. D.w.z. je kan hem of haar ook niet doen stoppen met overmatig drinken. Er is maar één iemand die dat kan en dat is je partner zelf.

De problemen van je partner oplossen

Probeer niet alle problemen op te lossen die het gevolg zijn van het drinken van je partner. Waarschijnlijk heb je dat wel een aantal keren gedaan vanuit goede bedoelingen, of omdat je nu eenmaal 'solidair' wilde zijn met je partner. Of je schaamde je en probeerde het probleem te verbergen voor anderen.

Wanneer je dat echter systematisch blijft doen, dan maak je het de drinker gemakkelijk om te blijven drinken. Hij of zij ervaart dan relatief weinig nadelen van het drinken. De beslissing om te veranderen ontstaat uiteindelijk door een afweging van de voor- en nadelen. Als jij de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.

Jezelf aanpassen aan het drinkgedrag

Probeer je niet altijd aan te passen aan het drinken van je partner. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om steeds thuis te blijven, in de hoop dat hij of zij dan niet zal drinken.

Voortdurend verwijten

Hoewel dat op emotionele momenten niet altijd zal lukken: vermijd het om voortdurend verwijten te maken over het drinken zelf. Het is beter om te proberen de gevolgen van het drinken op tafel te leggen. M.a.w. de nadelen die jij rechtstreeks ondervindt vanwege het drinken van je partner.

Ga ook geen diepgaande of emotionele gesprekken aan wanneer je partner dronken is.

2. Wat je beter wel kan doen:

partners info

Voor jezelf zorgen

Blijf goed voor jezelf zorgen. Voor je het weet ben je voortdurend met je partner en diens problemen bezig. Zeker als je partner het drinken helemaal centraal stelt, dan is het voor jou van belang nog een eigen leven te hebben. Blijf de dingen doen die je voordien ook graag deed, vermijd je vriendenkring niet, stop niet met je hobby's en blijf aandacht hebben voor de kinderen.

Blijf er niet alleen mee zitten en praat erover met mensen die je vertrouwt. Je hebt het nodig om de zaken soms vanop afstand te kunnen bekijken. Je kan ook beroep doen op professionele hulp. Laat je anderzijds niet dwingen om erover te praten. Jij bepaalt met wie je wil praten en wat je zegt.

Grenzen aangeven

Je hebt het recht om je partner duidelijk te maken welke nadelen je ondervindt van het drinken. Zeg hem of haar wat je er van vindt als afspraken niet nagekomen worden, de sfeer in huis gespannen is, er teveel geld wordt uitgegeven, enzovoort. Je hoeft het drinken zelf niet eens te vermelden, want dat wekt trouwens toch alleen maar weerstand op.

Je hebt ook het recht om grenzen te stellen. Sommige mensen worden agressief wanneer ze gedronken hebben. Geweld moet je nooit accepteren. Ga weg wanneer het uit de hand dreigt te lopen. Roep de hulp van anderen in. In het uiterste geval doe je beroep op de politie.

Communicatie

Als er kan gesproken worden over de onderliggende problemen van de drinker, dan kan je daar naar luisteren. Ga niet veroordelen of verwijten. Misschien is het ook een gelegenheid om duidelijk te maken dat drinken niet bijdraagt aan een oplossing, maar dat het de problemen enkel erger maakt.

Je kan ook aangeven dat je jezelf zorgen maakt, en dat je wilt helpen in de mate van het mogelijke. Maar niet om de problemen te verdoezelen. Je kan ook aangeven dat je voor jezelf hulp zoekt om met de situatie om te gaan.

3. Wat als er kinderen zijn:

kinderen

Als er kinderen zijn dan zullen die ongetwijfeld vroeg of laat aanvoelen dat er iets mis is. Ze kunnen ook rechtstreeks geconfronteerd worden met de minder fraaie kanten van het drinken van je partner. Probeer ze in dat geval uit te leggen wat er aan de hand is. Je kan dat het beste doen op een moment dat je zelf vrij kalm bent. Probeer op 'hun niveau' te praten, dus aangepast aan hun leeftijd, maar ga ze niet betrekken in de relatieproblemen die je met je partner hebt.

Alle kinderen kunnen anders reageren. Sommigen hebben de illusie dat ze de alcoholproblemen van hun ouders kunnen oplossen door heel hard hun best te doen. Sommigen maken zich kwaad, beginnen zich af te zetten en worden opstandig. Weer anderen zullen 'doen of ze het niet zien' of gaan de aandacht proberen af te leiden.

Maak de kinderen duidelijk dat ze niet verantwoordelijk zijn en dat ze niets aan de alcoholproblemen van je partner kunnen veranderen. Probeer te luisteren naar wat ze voelen bij de hele situatie, en welke oplossingen ze vinden voor zichzelf. Indien ze zich opstandig gaan gedragen zal je echter ook grenzen moeten stellen.

Voor kinderen is er meer info te vinden op: www.koap.be

Kinderen nemen niet automatisch de problemen van hun ouders over als ze opgroeien. Dus een drinkende ouder betekent niet automatisch dat ze zelf ook alcoholproblemen zullen krijgen. Ze kunnen er gevoeliger voor zijn, omdat ze gezien hebben dat drinken kan gebruikt worden om met problemen om te gaan. Maar net zo goed kunnen ze gezien hebben dat het nooit problemen oplost, maar ze veeleer erger maakt.

4. Als het te veel wordt:

over de grens

Wanneer de spanningen hoog oplopen tussen jou en je partner of wanneer de alcoholproblemen lang aanslepen dan kan dat ondermijnend worden voor jezelf. Je begint aan alles te twijfelen, je hebt het gevoel in cirkels te draaien. Je kan echter ook woedend worden en je partner in stilte dood wensen. Deze gevoelens zijn meestal een teken dat je over je grens aan het gaan bent.

Je kan overwegen om de relatie te verbreken. Als je dat zou beslissen, dan is dat je goed recht. Maar alleen jij kan die beslissing nemen.

Zelfs al heb je een aantal vertrouwenspersonen in je directe omgeving, dan nog kan het interessant zijn om met een buitenstaander te praten (huisarts, maatschappelijk werker, hulpverlener,...).

Moesten de zaken ernstig uit de hand lopen met je partner, dan kan het zijn dat je aan 'gedwongen opname' denkt. Je moet echter weten dat dit een omslachtige procedure kan zijn. De voordelen van zo'n gedwongen behandeling zijn niet altijd zo groot als ze op het eerste zicht lijken. Soms is er echter geen andere mogelijkheid.
Over gedwongen opname of 'collocatie'

5. Waar kan je hulp vinden:

hulp voor partners

 • In eerste instantie kan je er met je huisarts over spreken, die kan eventueel tussenkomen of verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
 • Je kan terecht bij De DrugLijn of tel: 078/15.10.20. Je kan er (anoniem) al je vragen stellen en een verwijsadres krijgen bij jou in de buurt. Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 10 tot 20u.
 • Je kan 24/24 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Ook deze dienst kan je informatie geven rond verwijsadressen, en je kan je verhaal kwijt als je dat wil.
 • GRIP: zelfhulp voor partners van mensen met alcohol- of drugproblemen. Te vinden op de website van De DrugLijn.
  https://www.druglijn.be/grip/partner-van#/
 • Een aantal diensten zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), OCMW's,..., bieden net zoals de huisarts een eerste opvang en ondersteuning.
 • In je regio kan je vaak ook terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sommige van deze centra zijn gespecialiseerd in middelenmisbruik. In deze centra heeft men ook aandacht voor partners en familieleden van mensen met alcoholproblemen. Tenslotte erkennen zij de omvang van het probleem meestal eerder dan de drinker zelf. Sommige CGG's organiseren ook groepsbijeenkomsten voor partners.
  Zie de doorverwijsgids VAD
 • Je kan terecht in een privépraktijk van psychiater/psycholoog/psychotherapeut. Je mag gerust navragen of de therapeut vertrouwd is met alcoholproblemen.
 • Je kan beroep doen op een zelfhulpgroep van lotgenoten,zoals:
 • Als je vragen hebt rond echtscheiding of andere juridische aangelegenheden, dan kan je beroep doen op het lokale Justitiehuis of op een advocaat. In dit verband kan je ook advies krijgen bij De Wetswinkel.
  www.dewetswinkel.be

Meer info