Sociale effecten van alcohol

Omdat alcoholgebruik effect heeft op je stemming, heeft het natuurlijk ook effecten op de manier waarop je met anderen omgaat. Een aantal van deze effecten op korte termijn werden al vermeld bij de lichamelijke en psychische effecten van alcohol.

Op korte termijn

alcohol sociale gevolgen

De effecten kunnen zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van hoeveel je gedronken hebt en van de situatie:

 • van vrolijk en uitbundig tot gespannen en kwetsend,
 • van licht ontremd tot riskant impulsief,
 • van een 'vlotte babbel' tot 'oeverloos gepraat',
 • van grotere zelfzekerheid tot agressiviteit.
 • Zie ook: Alcohol & gezelligheid

Op lange termijn

Van Gogh drinkers
Vincent Van Gogh - de drinkers

 • Als je veel alcohol drinkt kan dat een aanleiding zijn om steeds minder contacten met anderen te hebben. Mogelijk ben je bang om als een 'drinker 'aanzien te worden, of heb je er gewoon geen energie meer voor om met anderen om te gaan. Je kan zo steeds meer sociaal geïsoleerd geraken.
 • Het kan ook zijn dat je sommige mensen meer gaat mijden, maar anderen (die ook veel drinken) net meer gaat opzoeken. Want als je veel drinkt dan ben je liever in gezelschap van anderen die ook veel drinken. Kennissen of vrienden die matig drinken zouden 'lastige' opmerkingen kunnen maken. Uiteindelijk ga je nog enkel om met 'gelijkgestemden', met 'drink-vrienden'.
 • Overmatig drinken geeft ook gemakkelijk aanleiding tot spanningen en ruzies met je nabije omgeving. Heel dikwijls met je partner of andere familieleden. Een klassieke vicieuze cirkel is bijvoorbeeld: "Ik drink omdat mijn partner lastig doet" versus "Ik doe lastig omdat mijn partner te veel drinkt".
 • Als er kinderen zijn dan heeft dit ook gevolgen voor hen. Op directe wijze als ze je onder invloed zouden zien. Indirect zorgt het drinken ervoor dat je bijvoorbeeld minder energie hebt of sneller geïrriteerd bent. Waardoor je soms niet de ouder bent die je graag zou willen zijn.
 • Vroeg of laat ontstaan er problemen op het werk, bijvoorbeeld door veelvuldige afwezigheid wegens 'ziekte', ondermaatste prestaties, conflicten met collega's, enz...
 • Dronken rijden, vechtpartijen en huiselijk geweld zijn frequente aanleidingen tot gerechtelijke problemen.
 • Tenslotte kan langdurig overmatig drinken dikwijls aanleiding geven tot financiële problemen. Redenen kunnen zijn: slecht budgetbeheer, werkverlies, de kosten van het drinken, boetes, enz...

Meer info