Terug sociaal drinken?

alcoholtest

Jij en alcohol?

Test jezelf hier

Veel mensen die alcoholproblemen hebben of gehad hebben, spreken de wens uit om terug 'sociaal' te kunnen drinken. Dit betekent: terug matig kunnen drinken zonder controleverlies.

Is het mogelijk terug 'sociaal' te drinken nadat je overmatig gedronken hebt of verslaafd geweest bent? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. We kunnen wel een aantal aanwijzingen geven.

terug sociaal drinken?

Je hebt meer kans om matig te kunnen leren drinken wanneer:

 • je minder dan 5 jaar alcoholproblemen hebt
 • je jonger bent dan 45 jaar
 • je geen ontwenningsverschijnselen ervaart en er vroeger ook geen last van gehad hebt
 • je geen andere ernstige problemen hebt, bijvoorbeeld op het werk, in je relatie, met jezelf (zoals depressie of angstklachten), ...
 • je vroeger gedurende lange tijd wel matig gedronken hebt
 • je een kennissenkring hebt die voornamelijk matig drinkt
 • je nog geen lichamelijke schade hebt opgelopen door je alcoholgebruik
 • er in je familie geen andere personen met ernstige alcoholproblemen voorkomen

je hebt minder kans om matig te kunnen leren drinken wanneer:

 • je een lange drinkgeschiedenis hebt
 • je ontwenningsverschijnselen hebt, of gehad hebt
 • je vooral drinkt voor het effect van de alcohol (willen 'onder invloed' zijn)
 • je dikwijls controleverlies had, ondanks herhaalde voornemens
 • je ernstige problemen ervaart, bijvoorbeeld op het werk, in je relatie, psychische problemen, ...
 • je lichamelijke problemen gekregen hebt door je drinken
 • je een kennissenkring hebt waar veel gedronken wordt

Minderen of stoppen?

minderen of stoppen?

Als je afhankelijk was van alcohol dan is het vaak gemakkelijker om volledig te stoppen, dan om te proberen matig te drinken. Het proberen matig te drinken vraagt een voortdurende waakzaamheid en kan je heel wat frustraties opleveren. Het kan ook belastend zijn voor je nabije omgeving, omdat je waarschijnlijk regelmatig over de schreef zal gaan, je beloftes zal breken, enzovoort.

Toch matig proberen te drinken? Wij raden je aan om in ieder geval een langere tijd niet te drinken en ook een hele periode geen medicamenteuze ondersteuning te gebruiken. Met dit laatste bedoelen we Campral®, Antabuse® of kalmeringsmiddelen. Enkel op deze manier kan je weten of je ook zonder medicatie de trek of zucht in alcohol kan weerstaan. Pas daarna kan je overwegen of je wilt leren op een verantwoorde manier met alcohol om te gaan.

Verder raden we je ook aan om tijdens deze fase begeleiding te voorzien. Door een professionele hulpverlener of via een groepsbegeleiding, gericht op gecontoleerd drinken.

Bij de meeste mensen lukt het niet om na een periode van verslaving (d.w.z. lichamelijke afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen, of geregeld controleverlies), verantwoord met alcohol om te gaan. Je kan dan beter helemaal geen alcohol meer drinken. Het komt helaas maar al te vaak voor dat je op korte tijd weer in het oude patroon van drinken hervalt. Zeker wanneer je vooral naar het roeseffect van alcohol blijft verlangen, of wanneer je geconfronteerd wordt met een tegenslag en onder druk komt te staan.

Meer info