Over Alcoholhulp

'Alcoholhulp.be' is een gezamelijk initiatief van:

Alcoholhulp wordt sinds eind 2015 gefinancierd door de Vlaamse overheid (departement Welzijn, Volksgezondheid & gezin).*
* voorheen door het 'Fonds ter bestrijding van Verslavingen' (FOD Volksgezondheid) en het RIZIV.

over alcoholhulp

CAD Limburg

CAD Limburg (Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg) biedt als organisatie sedert 1958 hulp aan mensen (en hun omgeving) die problemen ervaren met alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken. De organisatie heeft een ruime ervaring opgebouwd wat betreft deze problematiek.

De activiteiten van CAD omvatten: informatie en vorming, preventie, ondersteuning van zelfhulpgroepen, straathoekwerk, ambulante hulpverlening, advies en overleg inzake hulpverlening en preventie, een documentatiecentrum, en beleidsadviezen. CAD beschikt over een netwerk van plaatselijke kantoren over heel Limburg.

CGG Kempen

CGG Kempen (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen) richt zich, naast haar reguliere werking, naar iedereen die een vraag heeft voor informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Zowel de gebruiker zelf als mensen uit de directe of ruimere omgeving kunnen er terecht.

Er is ook een duidelijke link met CAW De Kempen en de Jongeren Advies Centra (JAC's) in de regio.