Nieuwsberichten

03 SEP 2019

Onderzoek binge drinking

binge drinken

‘Stuurloos’ (S62743): Een onderzoek naar binge eating en binge drinking.

Dit doctoraatsproject concentreert zich op binge eating en binge drinking gedrag bij bulimia nervosa en het problematisch gebruik van alcohol. Dit zijn twee apart gediagnostiseerde aandoeningen met gelijkaardig bingegedrag op vlak van voedsel- en alcoholconsumptie. Een belangrijk overlappend probleem is het hoog hervalrisico na een geslaagde behandeling wat zorgt voor een hoge persoonlijke en sociale impact. Daarom is...

Lees het volledige artikel

21 MEI 2019

De Maxx app voor alcohol

De Maxx app is een laagdrempelig aanbod dat werd ontwikkeld door het Nederlandse Trimbos-instituut. Deze mobiele toepassing helpt bij het minderen en stoppen van alcohol drinken. De app is gratis en ondersteunt op een positieve en praktische manier het minderen of stoppen met drinken. Ook op lastige momenten.

Maxx is voor iedereen ouder dan 18 jaar die zijn of haar leefstijl wil verbeteren door minder of geen alcohol te drinken. Voor wie het risico op gezondheidsproblemen wil verminderen, ...

Lees het volledige artikel

16 JAN 2019

Een maand zonder alcohol?

maand zonder alcohol

Goed voornemen: een maand lang niet drinken. Maar heeft het wel zin om een maand te stoppen met alcohol? Wat zegt de wetenschap?
Leverarts Eric Tjwa en gedragswetenschapper Arnt Schellekens van Radboud Universitair Medisch Centrum in Nederland zochten het uit...

Lees het volledige artikel

11 DEC 2017

Alcoholslot zal meer toegepast worden in 2018

alcoholslot

Een nieuw wetsontwerp om de verkeersveiligheid te verhogen van justitieminister Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR), werd onlangs goedgekeurd door de ministerraad.  Vanaf begin volgend jaar zouden nieuwe maatregelen van kracht kunnen worden. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het opleggen van een alcoholslot bij bestuurders die dronken reden.

De limieten voor het alcoholslot worden immers aangepast. Bij een hoge concentratie alcohol vanaf 1,8 promille i...

Lees het volledige artikel

11 APR 2017

Breindebaas app

breindebaas app

Het Nederlandse Tactus Verslavingszorg ontwikkelde de 'Breindebaas-app'. Een mobiele toepassing gebaseerd op ‘Cognitive bias modification’ (CBM), een vorm van online therapie die je brein traint om aangeleerde denkpatronen te doorbreken.

Het gaat eigenlijk om een her-training van je hersenen en denkpatronen. Ons gedrag wordt immers niet enkel bepaald door bewust nadenken, maar ook door onbewuste processen. Het doel van de training is om onbewuste processen, die een alcoholverslaving in sta...

Lees het volledige artikel

28 FEB 2017

Alcohol en ADHD

alcohol ADHD

Voor mensen met ADHD wordt het aangeraden extra alert te zijn met alcohol en ander druggebruik. Het risico om problemen te krijgen met dit gebruik is immers voor iemand met ADHD veel groter dan voor anderen.

Thema: alcohol en ADHD

Lees het volledige artikel

26 NOV 2016

Nieuwe richtlijnen alcohol

richtlijn alcohol 2016

Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) maakte op 25 november een nieuwe richtlijn bekend over de maximale consumptie van alcohol. Die komt hierop neer:

Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico's van alcoholgebruik te beperken, drink je als volwassene best niet meer dan 10 standaardglazen per week. Jongeren onder de 18 jaar drinken best geen alcohol.

De richtlijn raadt verder aan het drinken van alcohol te spreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinke...

Lees het volledige artikel

07 NOV 2016

Tournée minerale.

tournée minerale

Hoewel alcohol een sociaal aanvaarde drug is, betekent dit niet dat het gebruik ervan onschuldig is. De campagne van VAD en Stichting tegen Kanker roept mensen op om in februari 2017 een maand lang geen alcohol te drinken. Want dat is goed voor je gezondheid. En doet je nadenken over hoeveel je drinkt.

Alcohol heeft invloed op heel je lichaam en hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen. Van de bekende 'kater' tot black-outs, geheugenproblemen, hartklachten, leveraandoenin...

Lees het volledige artikel

10 OKT 2016

De impact van alcohol en andere middelen

impact van alcohol en andere middelen

Alcohol en andere drugs zorgen voor een sociale kost van 418 euro per inwoner, per jaar in België. Alles samen gaat het over 2,85 miljard euro. Deze schatting gebeurde via recent onderzoek van Belspo. Alcoholgebruik neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Lees meer in dit artikel op sociaal.net: https://goo.gl/YKsLBB

Lees het volledige artikel

12 SEP 2016

Alcohol en gastric bypass

obesitas maagomleiding alcohol

Een 'gastric bypass' (maagomleiding) heeft invloed op alcoholgebruik. Na een gastric bypass verhoogt ook het risico op alcoholproblemen. Welke factoren spelen hierin mee?

Thema: alcohol en gastric bypass

Lees het volledige artikel