Info voor vrienden

Het kan erg lastig zijn om vrienden of kennissen aan te spreken, waarvan je vermoedt dat ze mogelijk een alcoholprobleem hebben. Als je onmiddellijk over het drinken begint, dan roept dit vaak een ontkenning of een sterk verdedigende reactie op: "het is allemaal zo erg niet, "ik heb alles onder controle", "dat zijn jouw zaken niet", enzovoort. Een gesprek kan dan op ruzie uitlopen.

Als je twijfelt:
Lees meer over de signalen van problematisch drinken

Wat kan je wel doen?

vrienden van drinkers

  • Probeer duidelijk te zijn wanneer je nadelen ondervindt die het gevolg zijn van het overmatig drinken. Bijvoorbeeld afspraken die niet nagekomen werden, beledigingen die geuit werden onder invloed, enz. Je hoeft het niet eens over het drankgebruik zelf te hebben, maar zeg wel wat je gekwetst of ontgoocheld heeft. De drinker zal misschien vroeg of laat meer zicht krijgen op de nadelen van het drinken, wat een aanzet kan zijn tot verandering.
  • Ga niet of zo weinig mogelijk problemen oplossen die een rechtstreeks gevolg zijn van het drinken van je vriend(in) of kennis. Mogelijk heb je dat wel al een aantal keren gedaan, vanuit goede bedoelingen. Wanneer je dat echter systematisch blijft doen, dan maak je het de drinker gemakkelijk om te blijven drinken. Hij of zij ervaart dan relatief weinig nadelen van het drinken. De beslissing om te veranderen ontstaat uiteindelijk door een afweging van de voor- en nadelen. Als de omgeving de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.
  • Je kan je vriend(in) of kennis niet 'redden' of doen stoppen met drinken. Deze beslissing zal hij of zij zelf moeten nemen. Als jou hulp gevraagd wordt bij het stoppen of minderen met drinken zelf, dan kan je daar natuurlijk op ingaan, als je dat wil. Let wel op dat je niet alle verantwoordelijkheid toegeschoven krijgt. Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "zorg ervoor dat ik vanavond niet teveel drink", dan kan je daar beter niet op ingaan. Maar als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "help me eraan te herinneren dat ik na 4 glazen best naar huis ga", dan kan je daar eventueel wel op ingaan.
  • Als je toch eens over het alcoholgebruik zelf wil praten, probeer daar dan een goed moment voor uit te kiezen. Doe het niet als je vriend(in) of kennis dronken is. Probeer niet te verwijten, te overtuigen of te discussiëren over alcoholgebruik, dat loopt enkel op ruzie uit.
  • Soms kan het een goed idee zijn eens over de voordelen van alcohol te praten. Praat over het 'in de wind zijn', over de roes, over het verzachten van pijn of depressieve gevoelens, of over het gevoel 'de hele wereld aan te kunnen'. Het haalt de spanning weg uit het gesprek. Mogelijk begint de drinker vroeg of laat ook over de nadelen van het drinken. Het is altijd een goede zaak als de drinker zelf de nadelen verwoordt en zich niet hoeft te verdedigen.
  • Iemand die geleidelijk meer begint te drinken kan problemen krijgen met zijn omgeving onder de vorm van verwijten of beschuldigingen. Het lage zelfwaardegevoel van de drinker kan daardoor nog meer onderuit gehaald worden. Als vriend of vriendin kan je misschien ook eens positieve eigenschappen onder de aandacht brengen of een compliment geven. Verandering in iemands gedrag komt gemakkelijker tot stand wanneer die een goed gevoel over zichzelf heeft.
  • Je kan als vriend(in) wel een luisterend oor zijn voor onderliggende problemen. Maar probeer wel aan te voelen waar je grens ligt. Je kan ook aangeven dat je jezelf zorgen maakt, en dat je wil helpen in de mate van het mogelijke (maar niet om de problemen te verdoezelen).
    Meer over collega's op het werk
  • Wanneer je vriend(in) of kennis iets aan de alcoholproblemen wil doen, maar het lukt niet of slechts gedeeltelijk op eigen kracht, dan kan je suggereren om te informeren bij De DrugLijn (of tel: 078/15.10.20). Iedereen kan er (anoniem) terecht om vragen te stellen of verwijsadressen te krijgen in de eigen regio.