27 JUN 2013

Spreken we de waarheid als we dronken zijn?

Vaak wordt beweerd dat we de waarheid spreken als we dronken zijn. Het masker valt en onze ware aard, gevoelens en gedachten zouden naar boven komen. Hersenonderzoek maakt dit echter een zeer twijfelachtige stelling. Alcohol blijkt op een zeer complexe manier op de hersenen in te werken. Deze inwerking is zowel verdovend, als stimulerend en ontremmend. Hoewel alcohol ons volledig brein beïnvloedt, is de werking het meest uitgesproken op volgende hersendelen:

  • De prefrontale cortex, een zone verantwoordelijk voor logisch denken, beslissingen nemen en onderdrukken van agressieve impulsen.
  • De Hippocampus, waar onder andere nieuwe herinneringen worden opgeslagen (het onmiddellijke geheugen).
  • De kleine hersenen (of het cerebellum) die onze bewegingen coördineert.
  • De hersensstam waar automatische functies, zoals ademhaling en hartslag geregeld worden.

Dronken worden is geen louter passief proces, waarbij onze remmingen wegvallen en onze verlangens (die voordien reeds aanwezig zijn) plots vrijkomen. Alcohol verandert op een actieve wijze de werking van onze hersenen, met een wisselwerking tussen verdoving en stimulatie. De volledige hersenwerking wordt veranderd. Waardoor we dus zelf als persoon ook veranderen. We zijn niet langer dezelfde persoon, die we in nuchtere toestand zijn. Hoe meer alcohol, hoe sterker dit effect. Ter illustratie deze video:

Een meer uitgebreide versie van dit artikel vind je hier

Alle nieuwsberichten