Terug

Alcohol op het werk

Overmatig alcoholgebruik heeft vroeg of laat gevolgen voor de werksituatie. Zowel voor mensen die op het werk zelf drinken, als voor diegenen die dat tijdens hun vrije tijd doen. Overmatig drinken kan immers zorgen voor: ziekteverzuim, verminderde productiviteit, kwalitatief minder goed werken, een grotere kans op arbeidsongevallen, conflicten met collega's en leidinggevenden, en voor een gespannen sfeer op de werkvloer

1. Tussen collega's:

alcohol op het werk

Je kan er last van hebben als een collega dronken is op het werk, of wanneer een collega herhaaldelijk met een 'kater' op het werk verschijnt. Wat kan je doen? Enkele tips:

 • Probeer duidelijk te zijn wanneer je nadelen ondervindt die het gevolg zijn van het overmatig drinken. Bijvoorbeeld: afspraken die niet nagekomen worden, herhaaldelijk te laat komen, kwaliteit van het werk dat achteruit gaat, enz. Je hoeft het niet eens over het drankgebruik zelf te hebben, maar zeg wel wat je stoort of hindert. De drinker zal misschien vroeg of laat meer zicht krijgen op de nadelen van het drinken, wat een aanzet kan zijn tot verandering.
 • Ga niet of zo weinig mogelijk problemen oplossen die een rechtstreeks gevolg zijn van het drinken van je collega. Wanneer je dat systematisch gaat doen, dan maak je het de drinker gemakkelijk om te blijven drinken. Zo lang de nadelen ervan steeds door collega's verdoezeld worden, heeft de drinker geen reden om zijn probleem aan te pakken.
 • Je kan je collega niet 'redden' of doen stoppen met drinken. Deze beslissing zal hij of zij zelf moeten nemen.
 • Als je toch eens over het alcoholgebruik zelf wil praten, probeer daar dan een goed moment voor uit te kiezen. Doe het niet als je collega dronken is. Probeer niet te verwijten, te overtuigen of te discussiëren over alcoholgebruik, dat loopt enkel op ruzie uit. Laat wel verstaan indien nodig, wat de nadelen voor jou zijn.
 • Wanneer je collega iets aan de alcoholproblemen wil doen, maar het lukt niet helemaal op eigen kracht, dan kan je suggereren om te informeren bij De DrugLijn (of tel: 078/15.10.20). Iedereen kan daar (anoniem) terecht om vragen te stellen of verwijsadressen te krijgen in de eigen regio.
 • Als de problemen uit de hand lopen, kan je er uiteindelijk misschien niet onderuit om met een overste, arbeidsgeneesheer of vakbondsafgevaardigde te gaan praten. Als je dat van plan bent, laat dat dan bij voorkeur weten aan je collega. Je kan je collega ook voorstellen het zelf te doen.

2. Personeelsfeestjes:

 • Hou ze gezellig! Wanneer jullie samen op stap gaan, spreek dan op voorhand af wie er met de auto rijdt! Laat een dronken collega niet in zijn wagen stappen, bied aan een lift voor hem te regelen. Organiseer je zelf een feestje voor collega's, probeer dan de consumptie van alcohol binnen de perken te houden. Wees creatief in het aanbieden van niet-alcoholische drankjes!
  Zie bijvoorbeeld Tournée Minerale

3. Als werkgever:

 • Wanneer je als werkgever geconfronteerd wordt met herhaaldelijke problemen van alcoholmisbruik door werknemers, dan is het aan te raden duidelijke regels aan te geven rond wat kan en wat niet kan. In grotere bedrijven kan het aangewezen zijn een alcoholbeleid op punt te stellen. Een alcoholbeleid kan ook best aansluiten bij een bestaand gezondheids- en veiligheidsbeleid.
 • Werkgevers die op zoek zijn naar informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk, kunnen terecht op: www.qado.be
  Qado.be is een website van de sector arbeid van VAD vzw, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. De website is er voor alle professionelen die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid in hun organisatie, klein of groot, privaat of publiek.
  Cao 100 verplicht private organisaties trouwens sinds 1 april 2010 om een dergelijk beleid te introduceren. Ook wie ondernemingen, vzw's of gemeenten ondersteunt bij de uitwerking van een beleid, kan terecht op Qado.be.

Terug