Terug

Alcoholvergiftiging

Alcoholvergiftiging kan in verschillende gradaties voorkomen. Eerder milde vormen kunnen tot uiting komen onder de vorm van black-outs of geheugenstoornissen. Meer ernstige vormen bestaan uit verwardheid, sterke bewustzijnsdaling/bewusteloosheid en coma.

alcoholvergiftiging

Veel drinken op korte tijd kan tot ernstige beschadiging leiden. Bij zware alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed (en dus ook de hersenen) zo hoog dat heel het zenuwstelsel verdoofd wordt. Het ademhalingsstelsel wordt uitgeschakeld of er kan een hartstilstand optreden. Dit kan dodelijk zijn, wanneer er niet onmiddellijk medisch wordt ingegrepen.

Kenmerken van alcoholvergiftiging:

 • na aanvankelijke verwardheid, volgt een comateuze slaap (er is dan een sterke stimulus nodig om iemand terug wakker te krijgen),
 • snelle polsslag,
 • zware ademhaling,
 • lichaamstemperatuur is lager dan normaal.

De kans op alcoholvergiftiging is verschillend van persoon tot persoon. De kans is groter:

 • bij jonge mensen en kinderen
 • bij veel drinken op korte tijd (binge drinken), sneller drinken betekent meer risico
 • bij vrouwen
 • bij een laag lichaamsgewicht
 • bij minder 'ervaren' drinkers
 • bij afwezigheid van voedsel in de maag

Wat te doen als iemand kenmerken van ernstige vergiftiging vertoont, d.w.z. bewusteloos wordt of dreigt bewusteloos te worden?

 • schakel medische hulp in, ook als je twijfelt
 • breng de persoon in kwestie naar een rustige en koele ruimte
 • probeer bewusteloosheid te voorkomen, blijf de persoon kalmerend toespreken
 • breng de persoon bij bewusteloosheid in een stabiele zijligging, want er is een hoge kans op braken en dus verstikkingsgevaar
 • laat de persoon niet alleen

Terug