Info voor professionelen

De online begeleiding bij Alcoholhulp bestaat uit een gestructureerd programma gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener. Er is mogelijkheid tot wekelijks contact via chat, gedurende een 3-tal maanden (of 12 gesprekken).

Sommige CGG's bieden ook 'blended hulp' aan, wat wil zeggen dat face-to-face begeleiding gecombineerd wordt met het online programma van Alcoholhulp.
Lees meer

online hulp

Over het programma

  • Deze online begeleiding kan niet gecombineerd worden met andere vormen van intensieve psychosociale begeleiding of therapie. Wanneer de deelnemer  ergens anders in begeleiding of therapie is, dan wordt deze best onderbroken tijdens de duur van de online begeleiding. Bij twijfel kan aan de deelnemer gevraagd worden of er overleg mag zijn tussen de hulpverlener van Alcoholhulp en de andere hulpverlener.
  • Het programma is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, zelfcontrole technieken, cognitieve herstructurering, exposure-technieken en hervalpreventie.
  • Er wordt vooral in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van oefeningen en psycho-educatie.
  • Deelnemers bepalen zelf hun doelstellingen wat alcoholgebruik betreft. Tijdens het programma worden ze aangemoedigd om deze ook op een realistische wijze te evalueren.
  • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet.
  • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma. Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling. Ze zullen dagelijks wat tijd moeten investeren, variërend tussen 5 en 20 minuten per dag.
  • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huisarts voor lichamelijk onderzoek en/of medicamenteuze ondersteuning.
  • Het programma duurt 3 maanden en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie zijn de hulpverleners?

  • De hulpverleners zijn psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de reguliere verslavingszorg.
  • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team. Een verslavingsarts maakt eveneens deel uit van het hulpverleningsteam.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de persoonlijke hulpverlener hebben toegang tot de gegevens.
Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.