Hoe werkt de zelfhulp?

De online zelfhulp is een volledig geautomatiseerd stappenprogramma, waar geen buitenstaander aan te pas komt. Je gaat zelfstandig aan de slag om meer zelfcontrole te krijgen. Het programma duurt 12 weken. Elke week krijg je via de website een bericht van ons met tips om het programma verder te zetten.

hoe werkt alcoholhulp

Deel 1: voorbereiding en een voorlopig doel stellen

Dit gedeelte volgt onmiddellijk na de registratie en duurt ongeveer 20 minuten.

  • Er wordt gevraagd om in te vullen hoeveel je gemiddeld drinkt per dag en per week. Dit is het startpunt voor verandering.
  • Vervolgens wordt gevraagd de voor- en nadelen van drinken tegen elkaar af te wegen.
  • Tenslotte wordt gevraagd om een eerste voorlopige doelstelling te maken rond drinken. Deze doelstelling kan je later nog aanpassen en uitwerken.

Deel 2: uitvoering

Dit gedeelte duurt 12 weken.

  • Er wordt gevraagd om dagelijks je 'alcoholdagboek' in te vullen. Hierin kan je noteren hoeveel zin je had om te drinken, hoeveel je gedronken hebt, wanneer dat gebeurd is en onder welke omstandigheden. Je kan dan je eigen evolutie volgen aan de hand van grafieken en tabellen.
  • Om je op weg te helpen bij het verkrijgen van meer zelfcontrole moet je een aantal afspraken met jezelf maken. Zal je drinkgelegenheden een tijdje vermijden? Ga je anders drinken? Ga je iets anders in de plaats doen?
  • Daarna komen jouw risicosituaties aan bod. Het gaat hierbij om die momenten, plaatsen of gebeurtenissen waarbij je de neiging kan hebben om meer te drinken dan je bedoeling is.
  • Je zal moeten bekijken hoe je deze risicosituaties wilt aanpakken. Het gaat immers niet enkel over minder drinken, maar ook om de gewoontes die met het drinken samenhangen.
  • Tenslotte zal je gevraagd worden op voorhand rekening te houden met momenten van terugval.

Bekijk een demo

Ben je er klaar voor?

Motivatie om te minderen of te stoppen met drinken speelt een doorslaggevende rol. Wanneer je er nu reeds van uitgaat dat de voordelen van je huidige drinken groter zijn dan de nadelen, dan zal je waarschijnlijk weinig baat vinden bij het zelfhulpprogramma. Het is ook mogelijk dat je wel iets aan je drinken wilt veranderen, maar dat je er nu nog niet klaar voor bent.