Hoe werkt het?

De online begeleiding bij alcoholproblemen bestaat uit een programma met vragen en opdrachten. Als deelnemer bepaal je zelf welk doel je wil bereiken. Er is persoonlijke begeleiding door een hulpverlener, met mogelijkheid tot wekelijks contact via internet (chat).

In sommige gevallen kan een individuele begeleiding bij een CGG ook gecombineerd worden met Alcoholhulp.
Lees meer »

hoe werkt alcoholhulp

Voor wie?

Het programma is voor jou bedoeld als je de indruk hebt dat alcohol te veel van je leven bepaalt. Mogelijk drink je te veel of te vaak, ofwel heb je last van de effecten ervan, ofwel vind je dat je er te veel geld en tijd aan spendeert, of zelfs dat drank je leven domineert. Kortom, je voelt je niet vrij meer. Mogelijk heb je al geprobeerd om te minderen of te stoppen, maar lukte dat niet tot nu toe.

Het programma kan ook voor jou geschikt zijn als je al effectief geminderd of gestopt bent, maar vreest terug (meer) te gaan drinken.

Kan ik anoniem blijven?

Ja, je hoeft geen naam of adres op te geven.

Hoe meld ik mij aan?

Ga naar de pagina registreren. De aanmelding verloopt daarna in 5 stappen (registratie, algemene gegevens, vragen rond je drinken, vragen rond je gezondheid en vragen rond de online begeleiding). De antwoorden die je invult geven je persoonlijke hulpverlener een beeld van jouw situatie. Na de aanmelding zal je hulpverlener na enkele dagen contact opnemen via de website om een eerste afspraak te maken. Bekijk de demo

Hoe verloopt het?

Via een aantal oefeningen word je gestimuleerd om je zelfcontrole te vergroten en je leven terug in handen te nemen. Zo wordt o.a. gevraagd om een alcoholdagboek bij te houden, voor- en nadelen van drinken te overwegen, na te gaan wat je écht belangrijk vindt in je leven, zelf je doelstellingen te formuleren, je 'risicosituaties' op te sporen, en te onderzoeken hoe je die zal aanpakken.

Je krijgt een vaste hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via 'chat'. Je hoeft geen ervaring te hebben met chatten. Tussendoor kunnen deelnemer en hulpverlener elkaar online berichten toesturen via de website.

Verder kan je (anoniem) met andere deelnemers contact hebben via een forum. Dit forum is enkel toegankelijk voor deelnemers aan het programma.

Wat wordt er van mij verwacht?

  • Dat je als deelnemer verantwoordelijkheid neemt voor het volgen van het programma. Je beslist zelf over je tijdsindeling, maar je zal toch dagelijks wat tijd moeten investeren.
  • Dat je aanwezig bent op de afspraken. Indien een afspraak niet kan doorgaan of moet verplaatst worden, dan wordt gevraagd om dit via een bericht te melden. En verder dat je niet onder invloed bent tijdens de afspraken.

Hoe lang duurt het programma?

Het online begeleidingsprogramma duurt 3 maanden (12 weken).

Na afloop krijg je onbeperkt toegang tot het programma. Je kan het verder blijven gebruiken en contacten hebben via het forum. Rechtstreekse contacten met de hulpverlener via 'chat' zijn dan echter niet meer mogelijk.

Wie heeft er toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening is te vergelijken met de beveiliging voor online bankieren. Enkel de deelnemer en je persoonlijke hulpverlener hebben toegang tot de gegevens. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.
Zie ook 'privacy'

Wie zijn de hulpverleners?

Het zijn professionelen uit de drughulpverlening die allemaal ervaring hebben in het begeleiden van mensen met alcohol- en drugproblemen. Ze maken deel uit van een team, waar ook een arts aan verbonden is.

Wat kost de online behandeling?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit programma.