Vernieuwing onlinehulp platform

In de loop van december 2021 zal er een vernieuwing plaatsvinden voor de online (chat)begeleiding en de 'blended begeleiding' (de combinatie van individuele gesprekken met het online programma).

Voor de online zelfhulp zal er voorlopig niets wijzigen. Ook de publieke informatieve websites blijven voorlopig ongewijzigd.

OnlinePsyHulp platform

Wat zal er veranderen?

De onlinehulpprogramma’s van Alcoholhulp, Drughulp, Cannabishulp, Gokhulp en Depressiehulp voor de begeleiding worden samengevoegd tot 1 geheel, onder de naam OnlinePsyHulp.

De beheerpanelen voor de hulpverleners (zowel puur online als blended) worden eveneens samengevoegd tot 1 geheel.

Dit betekent dat alle thema’s en oefeningen van alle hulpprogramma’s (Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp, Gokhulp en Depressiehulp) kunnen beschikbaar gemaakt worden voor alle deelnemers. Onafhankelijk van de website waar deelnemers zich aangemeld hebben,  of waar ze werden aangemeld door hun blended hulpverlener.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • Een deelnemer is aangemeld via Alcoholhulp, maar ondervindt ook depressieve- of angstklachten. Het normale aanbod van Alcoholhulp blijft bestaan, maar er kunnen ook thema’s en oefeningen uit Depressiehulp aangeboden worden in het Alcoholhulp programma zelf. Dit in samenspraak met de deelnemer en wanneer het aangewezen is.
  • Een deelnemer is aangemeld via Depressiehulp, maar ondervindt ook alcohol- of drugproblemen. Indien aangewezen kunnen er dan thema’s en oefeningen uit Alcoholhulp of Drughulp aangeboden worden binnen het programma van Depressiehulp.
  • Een deelnemer hoeft zich dus niet bij verschillende programma's aan te melden.

Verder krijgen alle programma’s een nieuwe en meer overzichtelijke layout.
Er zullen ook thema’s en functionaliteiten aan de programma's toegevoegd worden voor de deelnemers.

Na de integratie van de huidige programma’s zijn er nog toevoegingen gepland. Zoals bijvoorbeeld thema’s die gericht zijn op het omgaan met angst- en stressklachten en met ‘moeilijke gevoelens’ in het algemeen. 

Wat met deelnemers die nu actief bezig zijn?

Al hun gegevens worden overgezet naar het nieuwe platform. Dus alle reeds bestaande accounts, de actieve modules (of thema’s) en alle ingevulde oefeningen blijven behouden.

Aan de wijze van inloggen zal niets veranderen. Deze blijft behouden op de websites waar een deelnemer zich oorspronkelijk heeft aangemeld.