Terug

Gedwongen opname

gedwongen opname

Allereerst dient opgemerkt dat een gedwongen opname of 'collocatie' voor personen met alcohol- of drugproblemen best vermeden wordt en enkel in overweging mag genomen worden in extreme omstandigheden. Met 'extreme omstandigheden' wordt bedoeld:

  • iemand gedraagt zich zo agressief dat er ernstig gevaar is voor anderen in de omgeving
  • iemand brengt zijn eigen gezondheid en veiligheid zeer ernstig in gevaar
  • er is sprake van 'geestesziekte', met o.a. hogervermelde kenmerken

Wanneer iemand gedwongen opgenomen wordt is dit in eerste instantie slechts mogelijk voor maximum 40 dagen, daarna kan door de vrederechter of procureur beslist worden tot verlenging van de opname. Concreet wordt er dikwijls al na 10 dagen een evaluatie gedaan door de vrederechter of procureur. Als er dan geen 'geestesziekte' kan worden vastgesteld, dan wordt de betreffende persoon terug vrij gelaten.

Aangezien mensen met ernstige alcoholproblemen na 10 dagen al lang terug nuchter zijn, is er meestal geen reden om tot verlenging van de opname te beslissen. M.a.w. de persoon die gedwongen opgenomen werd komt terug naar huis en is meestal niet al te positief ingesteld tegenover diegenen die de opname hebben aangevraagd...

Eigenlijk is de enige reden waarom een dergelijke opname kan verlengd worden 'geestesziekte' of psychotische symptomen (waandenkbeelden, hallucinaties). Een verslavingsproblematiek is echter GEEN psychiatrische stoornis.

Procedure

  • Vraag raad bij je huisarts. Als hij op de hoogte is van de problemen en de ernst ervan inziet, kan hij je helpen bij het verder afhandelen van de procedure.
  • De gewone procedure. Deze procedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de vrederechter. Aan dit verzoekschrift moet een medisch verslag worden toegevoegd (bijvoorbeeld van de huisarts). Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd. Verdere informatie rond deze procedure kan je verkrijgen bij het vredegerecht in je buurt, of bij een sociale dienst van het plaatselijke politiekantoor.
  • De spoedprocedure. Deze procedure kan ingezet worden door politiemensen. De politiefunctionaris zal dan contact opnemen met de Procureur des Konings. Verdere informatie rond deze procedure kan je verkrijgen bij het vredegerecht in je buurt, of bij een sociale dienst van het plaatselijke politiekantoor.

Meer info

 

Terug