Terug

Ondersteunende medicatie

Ondersteunende medicatie nemen bij minderen of stoppen van alcoholgebruik, gebeurt best in samenspraak met je huisarts of een andere geneesheer die op de hoogte is van je probleem. Globaal gezien zijn er 3 vormen van medicatie die gebruikt kunnen worden bij het ontwennen van alcohol: medicatie die ontwenning tegengaat, medicatie die de zin in drinken vermindert, medicatie die je belet te drinken omdat je ziek wordt van alcohol.

hulp bij ontwenning

Medicatie die ontwenning tegengaat

Medicatie die de ontwenningsverschijnselen opvangt en voorkomt dat er een epileptisch insult of delirium optreedt. Zoals: Valium®, Tranxène®, enz. Deze kalmerende producten worden soms ook tijdelijk gegeven wanneer iemand zeer gespannen wordt bij het vooruitzicht te gaan minderen of stoppen met alcohol, of in het algemeen zwaar onder stress staat.

 • Gebruik van deze middelen mag echter slechts enkele weken duren, want ze kunnen op hun beurt zwaar verslavend zijn.
 • Ze kunnen ook bijwerkingen hebben zoals vermoeidheid, sufheid, slaperigheid en aandachtsstoornissen. Het is ten zeerste aangeraden ze niet te gebruiken in combinatie met alcohol, omdat de verdovende werking dan kan verdrievoudigd worden. Een overdosis benzodiazepinen in combinatie met alcohol kan fataal aflopen.

Medicatie die de zin vermindert

Medicatie die de drang om te drinken vermindert (maar meestal niet volledig wegneemt), zoals Campral®. Het verminderen van de zin om te drinken begint meestal pas na een 3-tal weken. Het wordt dikwijls voorgeschreven aan mensen die reeds sterk geminderd of gestopt zijn met drinken, en die willen voorkomen dat ze terugvallen in hun oude gewoonte. Het kan echter ook voorgeschreven worden wanneer iemand wil beginnen afbouwen of stoppen. Het product blijkt immers de hersenen wat te beschermen tegen de 'shock' van de ontwenning.

 • Het gebruik van Campral® houdt geen risico's in, maar er kunnen soms lichte bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en diarree.
 • Bij sommige mensen blijkt Campral® echter totaal niet te werken.

In april 2014 kwam Selincro® (Nalmefeen) op de markt. Het middel zou ervoor zorgen dat de genotservaring ten gevolge van alcohol afneemt, waardoor onrechtstreeks de neiging om 'door te drinken' vermindert. Onderzoeken lieten zien dat de alcoholconsumptie aanzienlijk daalde, wanneer het gebruik van Selincro® gecombineerd werd met psychologische begeleiding. Selincro® kan dus een goed hulpmiddel zijn voor een aantal mensen die systematisch meer drinken dan ze eigenlijk willen, wanneer ze na enkele glazen last krijgen van controleverlies.

 • Selincro® is ongeveer 24 uur werkzaam zijn en wordt best 1 of 2 uur op voorhand ingenomen wanneer de kans bestaat dat je alcohol zal drinken. Het gebruik van Selincro® zal niet voorkomen dat je dronken kan worden, maar het leuke gevoel blijft achterwege.
 • Er zijn wel mogelijke bijwerkingen, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, vermoeidheid, een droge mond en sufheid (riskant in het verkeer!). Deze komen doorgaans enkel voor tijdens de eerste 2 weken.
 • Selincro® is echter geen wondermiddel dat een oplossing biedt bij ernstige verslaving. Bij zware lichamelijke afhankelijkheid is het verlangen naar de volledige roes immers te sterk. Medicatie kan dat niet verhelpen. Het middel kan in dat geval misschien wel ingezet worden om de vicieuse cirkel, die op gang kan komen na herval, sneller te doorbreken.
 • Selincro® is terugbetaalbaar, op voorwaarde dat de persoon in kwestie ook in begeleiding is voor zijn of haar alcoholprobleem.

Medicatie waar je ziek van wordt als je drinkt

Medicatie waar je ziek van wordt als je toch alcohol drinkt, zoals Antabuse®. Gebruik van dit middel heeft enkel zin wanneer het uit vrije wil genomen wordt. Het werkt dan als 'stok achter de deur' en kan als steunend ervaren worden op 'zwakke momenten'. Antabuse® nemen heeft als belangrijk voordeel dat je per dag maar één keer moet beslissen om niet te drinken, namelijk op het moment dat je de antabuse inneemt. Antabuse® biedt meestal geen oplossing op lange termijn, maar kan zeer behulpzaam zijn bij het doorbreken van 'vastgeroeste' drinkgewoontes. Zeer veel mensen hebben het met succes gebruikt tijdens de beginfase van geestelijke ontwenning.

 • Antabuse® kan bijwerkingen hebben, die meestal licht en van korte duur zijn. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: lichte misselijkheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, een 'nasmaak' en verminderde zin in vrijen.
 • Omdat het effect op het lichaam vrij hevig kan zijn wanneer je toch drinkt, wordt het meestal niet voorgeschreven bij mensen die hartklachten hebben of gevoelig zijn voor epileptische aanvallen. Verder is voorzichtigheid geboden bij diabetes, leverziektes, nierontstekingen, bepaalde vormen van hersenbeschadiging en wanneer je overgevoelig blijkt te zijn voor het product.
 • Wanneer je antabuse® wil gebruiken, kan dit best gebeuren onder toezicht van een arts.

Begin 2023 besliste Farmaproducent Sanofi om te stoppen met de productie van Antabuse en is het middel niet langer te krijgen in Belgische apotheken. Het Nederlandse alternatief, Refusal®, zou voorlopig nog wel verkrijgbaar zijn. Hiertoe dient de huisarts een voorschrift te maken, waarna het door de apotheek besteld kan worden. Of het kan rechtstreeks in een Nederlandse apotheek afgehaald worden met voorschrift.
Lees meer op VRT NWS

Op 14/6/2023 ontvingen we het bericht dat er terug voldoende voorraad Disulfiram (het werkende bestanddeel van Antabuse) beschikbaar is voor Belgische apothekers. Daardoor kunnen ze magistrale bereidingen maken op voorschrift van een arts.

Naltrexone

Tenslotte kan Naltrexone nog vermeld worden. Dit product zou net zoals Campral® de drang tot drinken verminderen, maar dikwijls ook het genot van het drinken wegnemen. Het is wel op de markt in België, maar wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en is dus vrij duur. Het is verwant aan Selincro, maar wordt meer ingezet bij opiatenverslaving.

En verder...

Verder kan er ingegrepen worden om bijkomende problemen te behandelen. Bijvoorbeeld: maag- en darmklachten, vitamine B tekorten, leverstoornissen, enz.

Toedienen van vitamine B-1 kan van groot belang zijn. Het zijn immers tekorten in vitamine B-1 (veroorzaakt door het overmatige drinken zelf, en door het verwaarlozen van voeding) die een grote rol spelen in het ontstaan van stoornissen in het zenuwstelsel en het geheugen. Inname van vitamine B-1 kan dus zelfs zinvol zijn wanneer iemand nog volop aan het drinken is.

Meer info

Terug