Terug

Alcohol en COVID-19

alcohol en covid-19

Deze onzekere corona tijden leveren voor veel mensen behoorlijk wat extra spanning, angst en stress op. Juist dan kan er meer behoefte zijn aan een middel dat helpt om te ontspannen of even aan de werkelijkheid te ontsnappen. Alcohol of andere drugs komen dan al snel naar voor als mogelijkheden. Maar in deze situatie zijn de risico’s van drinken of druggebruik nog groter dan anders.

Alcohol heeft over het algemeen wel een kalmerende werking, maar als je je angstig of gespannen voelt dan kan alcohol deze gevoelens net gaan versterken. Raakt de alcohol uitgewerkt of heb je een kater dan kunnen angst- en spanningsklachten nog gaan toenemen. Bij veel en vaak drinken ontwikkel je tolerantie, waardoor je nog meer moet drinken om enig effect te voelen. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Bovendien verlaagt het drinken van alcohol je weerstand. Je wordt dus vatbaarder voor ziekte, en dus ook voor het corona virus...

Algemene tips om (mentaal) gezond te blijven

mentale gezondheid

Naast de wijd verspreide richtlijnen om besmetting te voorkomen, hou je best rekening met het volgende:

 • Zorg voor structuur in je dag en hou routines vast. Dit biedt houvast en zekerheid.
 • Blijf verbonden. Hou regelmatig contact met familie, vrienden en vertrouwenspersonen. Gebruik digitale tools zoals beeldbellen (via Whatsapp, Skype, Facetime, enz.)
 • Zoek objectieve informatie, bijvoorbeeld via www.info-coronavirus.be/nl/. Maar zoek niet te veel. Op sociale media circuleren allerlei nepberichten met foutieve of misleidende informatie.
 • Blijf in beweging. Elke dag minimum een half uur ononderbroken aan een matige intensiteit.
 • Zorg goed voor jezelf met voldoende nachtrust en regelmatige maaltijden.

Voel je jezelf overweldigd door stress, angst, eenzaamheid of depressieve gedachten? Neem dan contact op met je huisarts. Die kan je eventueel verwijzen naar psychische hulpverlening. Een heel aantal psychologen zijn momenteel digitaal bereikbaar. Je kan ook zelf op zoek gaan naar een psycholoog die via telefoon of beeldbellen bereikbaar is: https://vvkp.be/zoek-psycholoog

Naast de bekende hulplijnen Tele-onthaal, DrugLijn en Zelfmoord1813 zijn er ook online hulpmiddelen beschikbaar rond geestelijke gezondheid:

 • Fit-in-je-hoofd – een stappenplan en oefeningen om mentale veerkracht bij volwassenen te versterken
 • Noknok – stappen, oefeningen en tests om mentale veerkracht bij kinderen en jongeren te versterken
 • Vaardigleven.be – een online toolkit om om te gaan met mentale obstakels die je geluk in de weg staan
 • Iedereen OK? - Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten.
 • Zelfhulp als je met zelfmoordgedachten zit – online zelfhulpcursus, safety plan en tools om met zelfdodingsgedachten om te gaan
 • Depressiehulp.be – info, zelfhulp en online begeleiding rond angst en depressie

 Als je overmatig drinkt...

...dan moet je weten dat deze crisistijd je drinken nog kan doen toenemen. Dit omwille van eenzaamheidsgevoelens, verveling en frustratie, spanningen binnen het gezin en het wegvallen van sociale controle. Meer en vaker drinken kan riskant zijn voor je gezondheid en je vatbaarder maken voor besmetting.
Als je toch blijft drinken spreek dan met jezelf bepaalde limieten af: een maximale hoeveelheid per dag, niet drinken voor een bepaald uur, berg flessen op zodat je niet voortdurend in verleiding komt,... Zoek hiervoor steun in je omgeving. Probeer ook andere manieren uit om je te ontspannen. En... wat je niet in huis haalt, kan je ook niet opdrinken.

Als je vindt dat dit een goede gelegenheid is om minder te gaan drinken, omdat je bijvoorbeeld niet meer in je favoriete stamkroeg terecht kan of omdat je minder contact hebt met drinkvrienden...
...dan moet je weten dat de eerste symptomen van alcoholontwenning erg gelijkaardig zijn aan die van een corona infectie. Zoals spierpijn en misselijkheid.

Als je last hebt van koorts, milde tot ernstige luchtwegaandoeningen, hoesten, druk op de borstkas, ademhalingsmoeilijkheden, neem dan altijd contact op met een huisarts. Deze zal met jou bekijken wat de volgende stappen zijn die je moet nemen.

Zowel huisartsen als spoeddiensten zijn bereikbaar, ook wanneer je problemen hebt die niets met een corona besmetting te maken hebben. Wanneer neem je best contact op met een huisarts of een spoeddienst bij ontwenningsverschijnselen?

checklist ontwenning

Terug