Terug

Alcohol, impulsiviteit en agressie

Alcohol werkt niet alleen verdovend, maar ook ontremmend. Vandaar dat je onder ivloed van alcohol gemakkelijker impulsieve beslissingen neemt en sneller dingen gaat doen die je normaal niet zou doen. Bij zeer veel gewelddadige conflicten speelt alcohol een rol: geweldmisdrijven, caféruzies, huiselijk geweld, verkeersagressie, 'hooliganisme' en het zogenaamde 'zinloze geweld'.

geweld alcohol

  • Die verhoogde impulsiviteit kan er toe bijdragen dat je gemakkelijker kwaad kan worden en agressief zal reageren. Over het algemeen verhoogt de kans naarmate je meer gedronken hebt. Kleine irritaties kunnen dan uitgroeien tot agressieve uitbarstingen, hetzij met woorden ('verbale agressie') hetzij met daden ('fysieke agressie').
  • Hoe meer je gedronken hebt, hoe slechter je sociale situaties kan inschatten. De kans wordt groter dat je gedrag van anderen verkeerd gaat interpreteren. Als iemand per ongeluk tegen je aanbotst, dan ga je dat bijvoorbeeld zien als een 'provocatie'.
  • De ontremming zorgt er ook voor dat je jezelf gaat overschatten. Je kan dan de neiging krijgen anderen te gaan overbluffen, te intimideren of aan te vallen.
  • Verder ga je onder invloed van alcohol minder rekening houden met de gevolgen op langere termijn. Ook dit kan impulsiviteit en agressie in de hand werken.
  • Persoonlijkheidskenmerken spelen hierbij natuurlijk een rol. Ben je van nature al impulsief, opvliegend of wantrouwig, dan is de kans groter dat je onder invloed agressief kan worden.
  • Tenslotte is er invloed vanuit de omgeving. Een druk en overvol café of dancing met harde muziek, doet de kans op geweld toenemen. Veel geweldsincidenten vinden ook plaats in groepsverband. In groep ben je namelijk 'anoniemer' en voel je je minder verantwoordelijk voor je gedrag.

'Craving'

Als je afhankelijk bent van alcohol (verslaving) dan kan je een sterke drang voelen tot drinken wanneer je lichaam daarom vraagt. Dat noemt men 'craving'. Een 'hunkering' naar drank. Als je op zo'n moment niet kan drinken, dan kan je daar bijzonder prikkelbaar of 'opgeladen' van worden. Op die momenten kan de neiging tot impulsief of agressief gedrag toenemen.

Veranderingen in de hersenen

Als je gemakkelijk impulsief en agressief reageert onder invloed, dan zal langdurig overmatig drinken dat gedrag ook voortdurend gaan uitlokken. Daar komt bovenop dat overmatig drinken veranderingen kan veroorzaken in de hersenen, waardoor je nog minder greep krijgt op je gedrag.

Er kunnen blijvende veranderingen optreden in het voorste gedeelte van de hersenen (frontale cortex). Dit gedeelte van de hersenen zorgt o.a. voor zelfcontrole en het sociale functioneren, maar ook voor doelgericht handelen, redeneren en problemen oplossen. Hersenschade kan dus zorgen voor een achteruitgang in verstandelijke mogelijkheden, het inschatten van situaties en het controleren van impulsen.
Zie ook: alcohol en hersenen »

Alcoholische jaloersheidswaan

De 'alcoholische jaloersheidswaan' komt soms voor bij langdurig zwaar drinken, hoofdzakelijk bij mannen. Zij zijn ervan overtuigd dat hun partner hen bedriegt en hebben daar een vrij absurde bewijsvoering voor. Buitenstaanders doorzien meestal vrij snel dat het om onzinnige bewijzen gaat. Er dient echter rekening mee gehouden te worden dat er heftige uitbarstingen van agressie kunnen voorkomen, gericht op de 'ontrouwe' partner.

Meer info

 

Terug