Terug

Alcohol versus hart- en vaatziekten

alcohol hart

  • Overmatig alcohol drinken kan aanleiding geven tot hoge bloeddruk, wat op zijn beurt het risico van een hartinfarct sterk doet toenemen. Dit is zeker het geval bij jarenlange combinatie van alcohol en tabak. Ongezonde voedingsgewoontes doen het risico verder toenemen.
  • Overmatig alchoholgebruik verhoogt verder ook de kans op hartritmestoornissen en op een hartinfarct. Dit is te wijten aan de giftige invloed van alcohol (in grote hoeveelheden) op het hart.

Alcohol goed voor hart- en bloedvaten?

  • Recente overzichtsonderzoeken geven aan dat er geen gezondheidswinst te halen valt door alcoholgebruik, zelfs niet in matige hoeveelheden. De nadelige effecten van alcohol op hart- en bloedvaten (en andere organen) blijken zelfs groter dan voordien gedacht werd.
  • Bij vroegere onderzoeken waarbij 'matige drinkers' vergeleken werden met 'geheelonthouders', kwam tot uiting dat (zeer) matig drinken een beschermende factor zou zijn voor hart- en vaatziekten. In deze onderzoeken werd echter onvoldoende rekening gehouden met levensstijl en de groep van geheelonthouders bevatte ook veel mensen die gestopt waren met alcohol omwille van gezondheidsredenen. Dit leverde dus een verkeerd beeld op. Recente onderzoeken kunnen geen beschermende factoren aantonen van matig alcoholgebruik.
  • Het vroegere medische advies dat 'matige alcoholconsumptie gezond is', vervalt dus volledig.
  • Dat er een beschermende werking specifiek van rode wijn zou uitgaan, blijkt helemaal een fabeltje te zijn.

Meer info

Terug