Terug

Hoe wordt alcohol verwerkt?

Alcohol komt via de slokdarm in de maag terecht. Via de maagwand wordt 20% van de alcohol in het bloed opgenomen. Vervolgens gaat de alcohol naar de dunne darm, waar de rest snel wordt opgenomen. De alcohol in het bloed wordt dan geleidelijk door de lever afgebroken.

Hieronder zie je de verwerking van 1 standaardglas.

lichamelijke verwerking van alcohol

  • Na ongeveer 10 minuten bereikt alcohol de hersenen via het bloed. Vanaf dan ondergaan de hersenen en het zenuwstelsel de (verdovende) werking van alcohol. Als er voedsel in de maag zit, duurt de opname van de alcohol iets langer.
  • Na ongeveer 20 minuten bereikt alcohol de lever, die met de verwerking begint.
  • Na ongeveer 45 minuten is alcoholconcentratie in je bloed het hoogste.
  • Alcohol wordt grotendeels door de lever verwerkt, nl. 95%. De overige 5% wordt uit het lichaam verwijderd via urine, zweet en de ademhaling.
  • De lever heeft gemiddeld 1 tot 1,5 uur nodig om een standaardglas alcohol af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur 's avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. M.a.w. de volgende morgen om 8 uur ben je dus nog steeds onder invloed en zelfs strafbaar als je aan het verkeer deelneemt!
  • Naast het aantal glazen spelen echter ook de snelheid waarmee je drinkt, het lichaamsgewicht en het geslacht een rol. Of je al dan niet gegeten hebt, heeft ook een invloed. Voedsel in de maag zorgt er namelijk voor dat de alcohol langzamer in het bloed wordt opgenomen. Met een volle maag ben je dus minder snel onder invloed, maar de alcoholconcentratie wordt even hoog als bij drinken op een lege maag.

Er zijn geen werkende manieren om de afbraak van alcohol te versnellen en dus sneller nuchter te worden! Of je koffie drinkt, een koude douche neemt, veel beweegt of de frisse lucht opzoekt, speelt geen enkele rol. Mogelijk zal je je even meer nuchter voelen, maar er verandert niets aan het alcoholgehalte in je bloed. Ook bepaalde ontnuchteringsmiddeltjes, die o.a. via internet aangeboden worden, zijn nep en kosten enkel geld.

Gebruik de alcoholcalculator om je te helpen bij het inschatten van het alcoholgehalte in je bloed na het drinken van alcohol.

Meer info

Terug