Terug

Hoe wordt alcohol verwerkt bij jongeren?

Als je jong bent dan reageert je lichaam anders op alcohol dan bij volwassenen. Je geraakt sneller en sterker onder invloed wanneer je alcohol drinkt..

Hieronder een video van Jellinek over dit thema:

Waarom geraak je als jongere sneller en sterker onder invloed?

 • Dat komt omdat je kleiner bent, minder weegt en in een groeifase zit. De hersenen, het zenuwstelsel en de organen zijn kwetsbaarder voor de schadelijke inwerking van alcohol. De hersenen blijven in ontwikkeling tot ongeveer 23-24 jaar. Zeer veel drinken vanaf jonge leeftijd kan onherstelbare schade toebrengen.
 • Als je nog niet volgroeid bent, dan is je lever kleiner. Dus blijft de alcohol langer in je lichaam aanwezig, want de verwerking gaat een stuk trager.
 • Het maakt ook verschil of je een jongen of een meisje bent. Alcohol verspreidt zich in al het lichaamsvocht, en jongens hebben gemiddeld gezien 10% meer lichaamsvocht dan meisjes. Meisjes zijn dus sneller en sterker onder invloed dan jongens.

Risico's bij jongeren

 • Om bovenstaande redenen kan alcohol de ontwikkeling van je hersenen verstoren. Het redeneervermogen, het geheugen, het vermogen te plannen en de ruimtelijke oriëntatie kunnen hieronder lijden. Als je veel drinkt, heeft dat een duidelijk effect op je geheugen, maar ook op je concentratievermogen. Je schoolresultaten gaan achteruit en er kan blijvende schade ontstaan.
  Zie ook: Alcohol en hersenen
 • Omdat je organen kwetsbaarder zijn, loop je meer kans op maag- of leverstoornissen.
 • Alcohol kan je hormonenbalans verstoren, waardoor de botontwikkeling afgeremd wordt. Ook de seksuele ontwikkeling kan hier onder lijden. Bij meisjes kan het menstruatiestoornissen veroorzaken.
 • Je reactievermogen neemt sterker af dan bij volwassenen, waardoor je meer kans loopt op een ongeval.
 • De zelfcontrole vermindert sneller, waardoor impulsieve gedragingen en agressie gemakkelijker voorkomen. Drinkende jongeren zijn veel frequenter dader of slachtoffer van agressie tijdens het uitgaan, dan volwassenen.
 • Black-outs (= je weinig of niets meer herinneren van de avond voordien) komen duidelijk meer voor. Dit is vooral opvallend bij het snel drinken van een aantal glazen. Zeker als je 5, 6 of meer glazen drinkt op korte tijd. Black-outs betekenen telkens een klap voor je hersenen. Als je regelmatig black-outs hebt, kan je geheugen in het algemeen blijvend beschadigd worden.
 • Als je veel drinkt op korte tijd is de kans op alcoholvergiftiging veel groter dan bij volwassenen. Alcoholvergiftiging leidt tot een sterke verdoving. De ademhaling of de hartwerking kunnen stilvallen.
  Meer over alcoholvergiftiging
 • Vroeg beginnen met alcohol drinken (bijvoorbeeld vanaf 14 jaar) verhoogt aanzienlijk je kans op ernstige alcoholproblemen als je volwassen wordt. Dit kwam uit verschillende wetenschappelijke studies naar voor. Later beginnen drinken (bijvoorbeeld vanaf 18 jaar) verlaagt de kans op latere alcoholproblemen.

Meer info

Terug