Terug

Opvoeding en alcohol

Of je dat nu graag hebt of niet: je kinderen zullen vroeg of laat met alcohol en drugs in contact komen. Ze zullen verhalen te horen krijgen van leeftijdsgenoten, het zal hen aangeboden worden en ze zullen het misschien zelf wel eens willen proberen. De meeste ouders zullen willen dat hun kinderen van drugs afblijven, maar bij alcohol ligt dat dikwijls anders. Veel ouders zullen hun kinderen van alcohol laten proeven. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een familiefeestje. Ongeveer 20% van de kinderen heeft zo al alcohol geproefd voor hun 12 jaar.

Toch is het belangrijk om dat eerste glas zo lang mogelijk uit te stellen. Vanaf 12 jaar begint er immers heel wat te veranderen bij een kind, o.a. een toenemende neiging om met nieuwe gedragingen te gaan experimenteren en 'grenzen te gaan aftasten'. In praktijk dus ook dikwijls met alcohol.

Verder blijkt het voor alcohol een gezonde keuze te zijn om 'niet te drinken voor de leeftijd van 16 jaar'. Want alcohol is wel degelijk schadelijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Terwijl ouders paniekerig kunnen reageren wanneer ze ontdekken dat hun kinderen met illegale drugs bezig zijn, blijft elke reactie dikwijls achterwege wanneer het om alcohol gaat. Uit onderzoek blijkt nochtans dat alcohol veruit de meest gebruikte drug is bij jongeren. Meer dan drie kwart van de 12-14 jarigen heeft al alcohol gedronken. Vijftien procent drinkt zelfs regelmatig...

Hoewel jongeren dikwijls goed geïnformeerd zijn over druggebruik in het algemeen, blijkt dat ze soms de hoeveelheden die ze kunnen drinken zwaar overschatten. Opvattingen zoals "je drinkt pas veel wanneer je minstens 12 glazen per keer drinkt" zijn niet ongewoon bij 14- tot 16-jarigen.
Lees meer over de risico's voor jongeren

Enkele tips voor ouders:

opvoeding alcohol

Zonder hierbij volledig te willen zijn, toch enkele aanwijzingen:

 • Stel het moment dat je kinderen alcohol mogen drinken zo lang mogelijk uit. In ieder geval tot ze minstens 16 jaar zijn. Drinken op jongere leeftijd houdt te veel risico's in, o.a. voor de lichamelijke gezondheid.
  Lees meer over de risico's voor jongeren »
 • Praat met je kinderen over alcoholgebruik, zowel over de mogelijke voordelen als over de nadelen. Ga niet nodeloos in discussie en probeer jezelf te informeren wanneer je bepaalde zaken niet zou weten. Wanneer je kinderen oud genoeg zijn om uit te gaan, praat dan over alcohol vooraleer er iets mis gegaan is.
 • Bepaal zelf de grenzen die je kinderen moeten respecteren op gebied van alcoholgebruik. Ondanks mogelijke protesten vinden kinderen het gemakkelijker als er duidelijke regels zijn. Spreek af: hoeveel, hoe dikwijls en op welke tijdstippen ze eventueel alcohol mogen drinken.
  Lees meer over verantwoord met alcohol omgaan »
 • Hou er rekening mee dat je zelf een voorbeeldfunctie hebt wat alcoholgebruik betreft. Kinderen imiteren nogal eens hun ouders, ook op dit gebied.
 • Als je zelf veel of te veel drinkt wees hier dan eerlijk over. Je kinderen weten het toch of komen er vroeg of laat achter. Maak in dat geval duidelijk dat alcoholgebruik niet hetzelfde betekent voor kinderen als voor volwassenen. Geef eventueel toe dat je zelf problemen hebt om je gebruik te matigen. Maar stel ook in dat geval duidelijke grenzen wat hun drinken betreft.
 • Als je kind een keer teveel gedronken heeft, praat er dan over wanneer het terug nuchter is. Het heeft weinig zin te gaan discussiëren met iemand die gedronken heeft. Kies 'een goed moment' uit, probeer ook te luisteren en niet enkel te veroordelen of te dramatiseren. Maak opnieuw duidelijk waar de grenzen liggen.
 • Wissel ervaringen uit met andere ouders. Maar respecteer wel je eigen opvoedingsstijl. Alle ouders hebben hun eigen aanpak, en niet alle kinderen moeten steeds op dezelfde manier aangepakt worden.

Meer info

 

Terug