Nieuwsberichten

07 JUL 2015

Alcoholhulp & Centra Geestelijke Gezondheidszorg

cgg en alcoholhulp

Een aantal hulpverleners van enkele Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kregen een opleiding om de online programma's van Alcoholhulp, Cannabishulp en Drughulp te gebruiken in combinatie met individuele begeleiding of therapie. Dit betekent dat mensen met alcohol- of drugproblemen die hulp zoeken bij een CGG naast individuele gesprekken (of groepsgesprekken) bijkomend kunnen beschikken over een online programma waarmee ze ook thuis aan de slag kunnen.

In dit geval hoeven cliënten zich...

Lees het volledige artikel

15 JUN 2015

Tieners inzetten ter controle van horeca

tieners controleren horeca VAD

Een twintigtal Vlaamse steden en gemeenten gaat tieners inzetten om te controleren of horeca-uitbaters de wet op de alcoholverkoop correct toepassen. Een initiatief van VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen) & Horeca Vlaanderen.

Alcohol mag in België niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke dranken geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Om te controleren of horeca-uitbaters de wet naleven, zullen zogenoemde 'loktieners' alcohol gaan bestellen. Krijgen ...

Lees het volledige artikel

03 MAA 2015

Cijfers Alcoholhulp 2014

cijfers alcoholhulp 2014

Ook in 2014 bleef het aantal keer dat Alcoholhulp bezocht werd verder stijgen. We noteerden het ronde getal van 700.600 bezoeken (een toename van 60,4% t.o.v. 2013). Bij deze bezoeken werd de zelftest op de publieke website 21.649 uitgevoerd.

Wat de online programma's betreft waren er 1.304 aanmeldingen voor de zelfhulp en 908 voor de online begeleiding. Bij beide programma's was er dit keer een licht overwicht van vrouwen, respectievelijk 52% en 51,4%.

De leeftijden van deelnemers variër...

Lees het volledige artikel

16 FEB 2015

Cijfers bingedrinken bij jongeren

jongeren binge

De overgrote meerderheid van jongeren doet niet aan binge drinken (grote hoeveelheden alcohol drinken op korte tijd). De kleine minderheid die het wel doet belandt vaker in het ziekenhuis. In België zijn dat elke week meer dan 45 jongeren tussen 12 en 17 die opgenomen worden wegens te veel alcohol.

Lees het artikel van Yves Delepeleire (De Standaard) (pdf)

Lees het volledige artikel

20 JAN 2015

Een maand zonder alcohol. Een nieuwe trend?

een maand zonder alcohol

Een nieuwjaarstrend die in Scandinavië begon, maar nu stilaan ook naar ons land overwaait: een alcoholloze maand. Mogelijk een goed begin om het nieuwe jaar in te zetten na een overdadige eindejaarsperiode. Maar kan ook tijdens andere periodes uitgevoerd worden. In ieder geval een goede manier om het lichaam te ontgiften.

Lees meer in dit artikel van Het Laatste Nieuws (pdf)

Lees het volledige artikel

08 DEC 2014

Alcohol minder schadelijk voor jongeren dan gevreesd?

Recent onderzoek van de Utrechtse Sarai Boelema suggereert dat alcoholgebruik bij jongeren minder schadelijk blijkt te zijn voor het verstandelijk functioneren dan voordien gevreesd werd. Alcohol verhoogde wel het risico op allerlei gedragsproblemen. Het Nederlandse Trimbos Instituut plaatst enkele bedenkingen bij de conclusies van het onderzoek. Ook Reinhout Wiers (

Lees het volledige artikel

08 OKT 2014

Goed nieuws voor Alcoholhulp!

We vernamen pas dat minister Vandeurzen gisteren in het Vlaams parlement verklaarde dat Alcoholhulp verder zal gefinancierd worden in 2015. Dit was zijn antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Vera Jans.

We willen hierbij graag alle mensen bedanken die ons in de voorbije onzekere periode hun steun betuigden.

Lees het volledige artikel

02 SEP 2014

Wordt Alcoholhulp slachtoffer van besparingen?

Alcoholhulp besparingen

Er zijn opnieuw redenen tot ongerustheid over het voortbestaan van Alcoholhulp en de verwante initiatieven Cannabishulp en Drughulp. De voorbije jaren werd deze online hulpverlening gefinancierd door de federale overheid via het ‘Verslavingsfonds’. Wegens de zesde staatshervorming worden de middelen van dit verslavingsfonds echter overgeheveld naar Vlaanderen.

Tot nu toe waren er goede contacten met het Vlaamse ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, waar men liet verstaan de online pro...

Lees het volledige artikel

01 APR 2014

Nieuwe website 'slimkicken.be'

slimkicken.be

CAD Limburg en KHLIM lanceren de website 'slimkicken.be'. Deze website wil preventie bieden voor alcohol- en cannabismisbruik, bedoeld voor jongeren met een verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze jongeren weinig geïnformeerd zijn over de mogelijke risico's van alcohol- en druggebruik. Verder zijn ze sneller beïnvloedbaar door groepsdruk en door beelden die ze zien via film en televisie. Waarschijnlijk zullen in de toekomst nog andere risicoproducten worden toegevoe...

Lees het volledige artikel

27 MAA 2014

Het nieuwe 'Selincro' zal terugbetaalbaar worden

Vanaf 1 april kunnen artsen het middel Nalmefeen (verkocht onder de naam Selincro®) voorschrijven aan mensen die overmatig drinken en problemen hebben om deze gewoonte te doorbreken. Volgens onderzoek zou gebruik van Nalmefeen (Selincro®) het drinken van alcohol aanzienlijk kunnen verminderen, wanneer het gebruik ervan gecombineerd wordt met psychologische begeleiding.

Het middel zou ervoor zorgen dat de genotservaring ten gevolge van alcohol afneemt, waardoor de neiging om 'door te drinken'...

Lees het volledige artikel