Nieuwsberichten

08 DEC 2014

Alcohol minder schadelijk voor jongeren dan gevreesd?

Recent onderzoek van de Utrechtse Sarai Boelema suggereert dat alcoholgebruik bij jongeren minder schadelijk blijkt te zijn voor het verstandelijk functioneren dan voordien gevreesd werd. Alcohol verhoogde wel het risico op allerlei gedragsproblemen. Het Nederlandse Trimbos Instituut plaatst enkele bedenkingen bij de conclusies van het onderzoek. Ook Reinhout Wiers (

Lees het volledige artikel

08 OKT 2014

Goed nieuws voor Alcoholhulp!

We vernamen pas dat minister Vandeurzen gisteren in het Vlaams parlement verklaarde dat Alcoholhulp verder zal gefinancierd worden in 2015. Dit was zijn antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Vera Jans.

We willen hierbij graag alle mensen bedanken die ons in de voorbije onzekere periode hun steun betuigden.

Lees het volledige artikel

02 SEP 2014

Wordt Alcoholhulp slachtoffer van besparingen?

Alcoholhulp besparingen

Er zijn opnieuw redenen tot ongerustheid over het voortbestaan van Alcoholhulp en de verwante initiatieven Cannabishulp en Drughulp. De voorbije jaren werd deze online hulpverlening gefinancierd door de federale overheid via het ‘Verslavingsfonds’. Wegens de zesde staatshervorming worden de middelen van dit verslavingsfonds echter overgeheveld naar Vlaanderen.

Tot nu toe waren er goede contacten met het Vlaamse ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, waar men liet verstaan de online pro...

Lees het volledige artikel

01 APR 2014

Nieuwe website 'slimkicken.be'

slimkicken.be

CAD Limburg en KHLIM lanceren de website 'slimkicken.be'. Deze website wil preventie bieden voor alcohol- en cannabismisbruik, bedoeld voor jongeren met een verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze jongeren weinig geïnformeerd zijn over de mogelijke risico's van alcohol- en druggebruik. Verder zijn ze sneller beïnvloedbaar door groepsdruk en door beelden die ze zien via film en televisie. Waarschijnlijk zullen in de toekomst nog andere risicoproducten worden toegevoe...

Lees het volledige artikel

27 MAA 2014

Het nieuwe 'Selincro' zal terugbetaalbaar worden

Vanaf 1 april kunnen artsen het middel Nalmefeen (verkocht onder de naam Selincro®) voorschrijven aan mensen die overmatig drinken en problemen hebben om deze gewoonte te doorbreken. Volgens onderzoek zou gebruik van Nalmefeen (Selincro®) het drinken van alcohol aanzienlijk kunnen verminderen, wanneer het gebruik ervan gecombineerd wordt met psychologische begeleiding.

Het middel zou ervoor zorgen dat de genotservaring ten gevolge van alcohol afneemt, waardoor de neiging om 'door te drinken'...

Lees het volledige artikel

17 MAA 2014

Over jongeren, uitgaanders, alcohol en drugs

Op 'allesoverjeugd.be' verscheen een interessant overzichtsartikel door Joyce Kaes over jongeren en bingedrinken (grote hoeveelheden drinken op korte tijd), comazuipen (extreme vorm van bingedrinken) en 'pre-drinking'. Ondanks het feit dat volgens het laatste VAD onderzoek jongeren gemiddeld minder drinken dan vroeger, blijken sommige extremen eerder toe te nemen. Ter illustratie: 11% van de 17- 18 jarigen doen maandelijks aan bingedrinken en 1/4 deed al eens aan comazuipen.
Lees het volledige...

Lees het volledige artikel

15 FEB 2014

Persconferentie Alcoholhulp & cijfers 2013

Alcoholhulp kwam aan bod in een persconferentie georganiseerd door CAD Limburg dat al een aantal jaren gebruik maakt van nieuwe werkvormen om via internet aan preventie en hulpverlening te doen. Vandaag stellen we vast dat deze initiatieven een onmisbare schakel zijn in het aanbod. Minister Jo Vandeurzen blikte samen met ons vooruit op een gezamenlijke persconferentie.

Alcoholhulp in 2013

Alcoholhulp werd volledig operationeel in heel Vlaanderen in 2009. Sindsdien kent de website een groe...

Lees het volledige artikel

02 NOV 2013

Alcoholplan botst op weerstand van de alcohollobby

Alle ministers en staatssecretarissen van de federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen, die deel uitmaken van de Algemene Cel Drugsbeleid ontwierpen een Alcholplan: 28 maatregelen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Ongeveer tien procent van de Belgen (bijna een miljoen mensen) drinkt te veel alcohol en de sociale kosten daarvan worden op 4,2 miljard euro per jaar geschat.

Het ontwerp van het alcoholplan kan hier gedownload worden (pdf)

Het plan voorziet onder...

Lees het volledige artikel

27 JUN 2013

Spreken we de waarheid als we dronken zijn?

Vaak wordt beweerd dat we de waarheid spreken als we dronken zijn. Het masker valt en onze ware aard, gevoelens en gedachten zouden naar boven komen. Hersenonderzoek maakt dit echter een zeer twijfelachtige stelling. Alcohol blijkt op een zeer complexe manier op de hersenen in te werken. Deze inwerking is zowel verdovend, als stimulerend en ontremmend. Hoewel alcohol ons volledig brein beïnvloedt, is de werking het meest uitgesproken op volgende hersendelen:

  • De prefrontale cortex, een zone...

Lees het volledige artikel

30 MEI 2013

Brochure 'Geneesmiddelen en alcohol'

De vereniging van openbare apotheken in België (APB) realiseerde een informatieve folder: 'Geneesmiddelen en alcohol: vermijd gevaarlijke cocktails'. Alcohol drinken wanneer je geneesmiddelen neemt is immers niet altijd zonder risico's. Je lichaam moet zowel de alcohol als de medicatie verwerken en dit kan drie mogelijke gevolgen hebben:

  • De effecten van alcohol worden versterkt en er kunnen onaangename effecten optreden.
  • De medicatie werkt minder goed.
  • De werking van de medicatie wordt s...

Lees het volledige artikel